Många kommuner har under senare år dragit igång projekt som syftar till att införa mer social interaktion både på intranäten för de anställda och de publika näten för kommuninvånarna.

Att detta inte är helt lätt att få ordning på visar ett antal exempel från olika håll. Allra värst drabbade är troligen Katrineholms kommun vars kommunschef Mattias Jansson inte varit sen att vädra sitt missnöja via just sociala medier.

I våras inledde han ett blogginlägg med orden: ”Jag har aldrig tidigare varit med om en leverantör som är så dålig som Sogeti”. Sedan beskriver han hur man sedan sommaren 2011 försökt att genomföra projekt Communis för att skapa en ny social kommunikationsplattform för Katrineholms kommuns anställda.

Projektet skulle ha varit klart i februari 2013. ”På grund av prestandaproblem och bristande kvalité på leveranserna har systemet inte kunnat godkännas. Katrineholms kommun har förlorat förtroendet för Sogeti och när sjumånadersregeln nu träder i kraft väljer kommunen därför att begära hävning av avtalet.”

Till Computer Sweden säger nu Mattias Jansson att tvisten med Sogeti ännu inte är avslutad och att ärendet ligger hos jurister. I slutet på augusti gjorde kommunen en ny avropsförfrågan på ett socialt intranät till Kammarkollegiet.

– Det är en ny kravspecifikation men visst arbete som lagts ner har vi förstås nytta av i alla fall, säger Mattias Jansson som dock inte kommer att kunna delta i det fortsatta arbetet eftersom han i slutet på september ska tillträda sin nya tjänst som kommundirektör i Botkyrka.

Therese Sinter, marknadschef på konsultföretaget Sogeti, säger att ärendet kring Katrineholms kommun inte gått till domstol men att man är på gång med en lösning på problemet.

– Något liknande detta har vi aldrig upplevt förut. Vi har visserligen inte genomfört så många projekt kring sociala nätverk för kommuner än men de flesta har varit nöjda med resultatet.

Även Örebro kommun satsar på sociala funktioner i intranätet, där tog det tre år att komma igång med de nya tjänsterna som bygger på produkter från Sitevision

Fakta

I Sogetis projekt med Katrineholms kommun valde man att använda produkter från svenska Episerver och kostnaden uppges ligga på cirka 1,7 miljoner kronor.

Hos Örebro kommun är det i stället konkurrenten Sitevision som ligger bakom ett liknande projekt och här inleddes arbetet vid slutet av 2010 då de första prototyperna på ett nytt intranät presenterades. Nu meddelar kommunen att det nya intranätet finns på plats och används av 12 000 anställda samt cirka 570 politiker. Enligt uppgift ligger kostnaden på 1,5 miljoner per år.