Nästa månad ska alla anbud för att få leverera Stockholms stads nya plattform för administrativt it-stöd till skolan ha kommit in. Upphandlingen är uppdelad på fem delar och staden hoppas kunna komma med tilldelningsbeslut vid årsskiftet.

Enligt en inlaga till kommunfullmäktige väntas den totala kostnaden för att införa nya system landa på 340 miljoner kronor. Men osäkerheten i beräkningen är 60 miljoner kronor åt båda håll enligt utbildningsförvaltningen. Ann Hellenius som är it-chef på utbildningsförvaltningen och projektledare för den nya it-plattformen för skolan vill inte kommentera kostnaderna.

– Anledningen till att jag inte vill ge en uppskattning av vad det här kommer att kosta är att vi är mitt uppe i upphandlingen just nu och jag ser fram mot att få ett så kostnadseffektivt anbud från leverantörerna som möjligt.

Upphandlingen omfattar förutom en ersättare till den kritiserade Skolwebben också system för barn och elevregister, hantering av frånvaro och närvaro, elevdokumentation, pedagogiskt material och system för pedagogiskt genomförande.

– Det här är en väldigt stor upphandling som omfattar 1 400 skolor och förskolor och totalt 300 000 användare, säger Ann Hellenius.

Enligt henne är det den störta upphandlingen som pågår i Stockholms stad just nu när det gäller antal användare.

De omkring 340 miljonerna ska räcka till att köpa in och för att införa de nya systemen, men med i paketet finns inte pengar för den löpande driften. Den räknar utbildningsförvaltningen med ska hamna på samma nivå som för dagens system. Ann Hellenius räknar dock med att de nya systemen ska medföra en effektivisering för de som jobbar inom skolan och förskolan.

– Förhoppningsvis ska det här underlätta för våra pedagoger men det handlar också om att vi ska möta vårdnadshavarnas behov av kommunikation.

Det betyder bland annat att de nya systemet ska fungera tillsammans med mobiltelefoner och surfplattor.

Fakta

Det nya it-stödet för Stockholms skolor är tänkt att ersätta flera olika administrativa och pedagogiska system som idag finns inom förskola, grundskola, gymnasie, vuxenutbildning och svenska för invandrare.

Användarna är både personalen på 1 400 skolor och förskolor och föräldrarna till de barn som går där. Totalt räknar utbildningsförvaltningen med 300 000 använadare i systemet.

Kostnaden för införandet på 340 miljoner kronor kan jämföras med det avtal som Volvo IT har för att leverera datorer och applikationer till staden och som beräknas vara värt 545 miljoner kronor per år.