Rickard Steiber är sedan början av året är cdo på MTG och samtidigt vd på dotterbolaget MTGX, som utvecklar hela koncernens digitala affärer. Han leder även riskkapitalbolaget Xventures, produktionsbolaget Xcreations, utvecklingsbolaget Xlabs och ingår i MTGs koncernledning.

Han kommer närmast från Googles huvudkontor där han arbetade i sex år, senast som global marknadschef för mobila och sociala affärer.

– På Google insåg jag kraften i skalbara tjänster som kan lanseras i liten skala och sedan byggas ut globalt, säger Rikard Steiber.

Den digitala affärsutvecklingen blir så viktig att företagen måste ha den kompetensen i egen regi, anser han.

– Den kan inte outsourcas. Den kräver att man har personer som varken sitter på sälj, marknad, it eller något annat affärsområde, utan som äger själva frågorna. Därför tror jag att fler företag skaffar en digitalchef, kombinerat med specialiserade teknikchefer som äger systemfrågorna.

MTGX är motorn i hela koncernens digitala affärsutveckling. Bolaget har i dag cirka 50 personer anställda och fram till årsskiftet planerar företaget en fördubbling av personalstyrkan.

– Vi utvecklar inte bara nya tekniska plattformar, utan satsar även på helt nya digitala upplevelser. En tv-serie kanske inte ska gå en gång per vecka i en timme, utan i några minuter långa avsnitt betydligt oftare i mobilerna där tittarna kan påverka händelsutvecklingen.

Hur ser du på relationen till it-cheferna i MTG?

– Som digitalchef gäller det att förstå både affären och tekniken och att förstå vart vi är på väg. Vi har teknikchefer i de olika dotterbolagen och arbetar för att skapa harmoni mellan olika initiativ och plattformar. Vi befinner oss i början av den resan, som handlar om att anpassa oss bättre efter olika behov i de länder vi finns i.

MTG har en rejäl investeringskassa. Nyligen köpter Netinfo, det största internetbolaget i Bulgarien. Fler förvärv är att väntatac.

– Vi tänker inte konkurrera med de stora amerikanska bolagen, utan inriktar oss på att hjälpa dem att lansera sitt utbud på de marknader där vi har en stark ställning, i Norden och Östeuropa.

Steibers tre mål:

1. MTGX ska växa på video-on-demand, oavsett om det handlar om tv, film eller sport, med tjänster som finns tillgängliga för den breda publiken på webben eller i mobiler och även personliga och mer anpassade tjänster.

2. MTG ska utöka sin portfölj med nya underhållningstjänster inom exempelvis sport, spel och musik.

3. Antalet centrala plattformar ska öka med nya internettjänster för exempelvis smarttelefoner och på webben.


Fakta

Namn: Rikard Steiber

Titel:
Cdo på MTG, samt vd på bolaget MTGX.

Ålder:
44 år.

Bor: Saltsjö-Boo utanför Stockholm.

Utbildning: Systemvetare från Chalmers och har även en examen i internationell ekonomi från Bocconuniversitetet i Milano.

Tidigare jobb: Bland annat som strategikonsult på Digiscope och global direktör för annonsprodukter på Google.