Bakom sig har Nina Dufmats en bred utbildning som spänner från psykologi till en civilekonomexamen inriktad mot marknadsföring. Därefter har hon arbetat med allt från webbutveckling till kundtjänst och digital marknadsföring på ett dotterbolag till skivbolagsjätten Warner i Storbritannien.

– För min del var valet att bli digitalchef lätt. Jag har alltid varit intresserad av både teknik och marknadsföring. Som digitalchef måste man vara teknikgeneralist och marknadsföringsspecialist och hela tiden hålla sig uppdaterad inom båda områdena, säger hon.

Nina Dufmats poängterar att det inte går att slappna av – digitalchefen måste vara ständigt aktiv för att inhämta den senaste kunskapen.

– Allt fler företag satsar på marknadsföring via digitala medier. Utvecklingen av sociala medier och mobiler gör att ökningen sker snabbt. Ofta går jobbet ut på att hantera både interna och externa frågor. Det gäller att ha grundläggande kunskap på många olika områden och se hur allt hänger ihop, säger hon.

Jobbet kräver att man har många bollar i luften hela tiden. Digitalchefen måste också vara en expert inom marknadsföring.

– Du måste förstå vad kundernas kunder behöver. Att ha erfarenhet inom kundernas branschområde är alltså en stor fördel, säger hon.

Att förstå sambanden mellan systemen och de affärsmöjligheter som skapas blir då avgörande.

– Du måste kunna ha tillräckligt bra kunskaper om tekniken för att göra rekommendationer om olika marknadsföringslösningar. Det gäller allt från teknisk styrning till att förstå påverkan av olika tekniker, och dessutom hur man genomför analyser av olika slag, säger hon.

Med sin mångåriga internationella erfarenhet anser Nina Dufmats att Sverige länge har legat efter inom området, men nu börjar komma igen. Det öppnar för fler rekryteringar av digitalchefer framöver.

Fem budord för digitalchefen

1. Utveckla en affärsroll. Skippa alla djupa teknikfrågor, de överlåts till it- och teknikcheferna.

2. Överfokusera inte på titeln. Det är arbetsuppgifterna, att driva digitala affärer, som är det viktigaste.

3. Ha järnkoll på utvalda fokusområden. Exempelvis sociala medier, integrationen med kunddata och kundvård, samt verktyg för marknadsanalyser.

4. Ha ett brett perspektiv. I vissa fall handlar det om att förbättra stödet för digital marknadsföring på daglig nivå, i andra fall kan det handla om att helt byta strategisk inriktning.

5. Bygg allianser inom företaget. Såväl it- som marknadschefen är viktiga samarbetspartner, men även stödet från ledning och affärsområdeschefer är avgörande.

Fakta

Namn: Nina Dufmats.

Jobb: Digitalchef på Mindshare.

Ålder: 33 år.

Bor: Göteborg.

Utbildning: Ekonomiutbildning från Göteborgs universitet och kandidatexamen i psykologi från University College i London.

Tidigare erfarenheter: Bland annat digital marknadsföring åt Warner i Storbritannien, samt marknadsföring för Avis, Groupon och Unilever.