Computer Swedens granskning visar att kunder lägger ner väldigt mycket tid och pengar på att få klarhet i de stora it-leverantörernas ofta oerhört avancerade licensregler.

– Vissa beslutsprocesser blir jobbiga. Den största utmaningen är att veta att man har köpt allt som måste köpas för att licenserna ska täcka den funktionalitet man tror sig ha fått, säger Johan Sandberg, chef för it-tjänster på SBAB Bank.

Licensregler för mjukvara kan gälla allt från hur många licenser som måste köpas till vad de ska kosta, vilka olika licenser som krävs för att en viss mjukvara ska få användas och vilka supportavtal kunden måste teckna för att få använda mjukvaran.

Johan Sandberg på SBAB har bland annat erfarenhet av Oracles och Microsofts licenser och berättar att krångliga och begränsande avtal ibland får negativa tekniska konsekvenser.

– För att till exempel undvika kostnader för tester händer det att man använder enbart en server för att köra flera databaser, när det skulle vara bättre att köra flera servrar med en databas på varje.

Börje Lewin är it-arkitekt på Riksantikvarieämbetet. Han har erfarenheter av Oracles databas.

– Vi byter ut Oracles databas mot PostgreSQL på grund av dyra licenser, säger Börje Lewin.

Öppna program som PostgreSQL har ofta enklare licensregler än stängda program, men det kan finnas andra anledningar till att föredra stängda program.

– Det är okej att betala för trygghet, men det är inte bra att krångliga licensregler orsakar en gömd kostnad, säger Johan Sandberg.

Fortsätt läs: Oracle krävde betalt för support som inte erbjöds
Kommentar: "Vägra betala för krånglet"