Oracle är långt ifrån ensamt om att ställa till det med struliga avtal. En titt på reglerna för mjukvara från till IBM, SAP och Microsoft ger också upphov till frustration.

Komplicerade licensregler erbjuder inget värde för kunderna. Det kostar pengar att sätta sig in i reglerna och att administrera licenserna. Jag är övertygad om att de flesta ändå är beredda att betala ett högt pris för mjukvara som tillför ett värde till deras företag. Det är enklare att förstå vilket värde som tillförs om kunden förstår licensreglerna.

En anledning till strulet är att många leverantörer behåller krångliga regler av gammal vana. Det är svårt att undvika misstanken om att avtalen görs så komplicerade för att kunderna inte ska förstå hur dyr mjukvaran verkligen är. På gränsen till lurendrejeri, med andra ord.

Att det fungerar beror på att kunderna är låsta till vissa produkter och i praktiken blir tvungna att betala vad än det kostar. Det går inte att byta databas i en handvändning.

Tyvärr lever krångliga prismodeller kvar i molnet. För vissa infrastrukturtjänster finns det så många komponenter i prismodellerna att det i praktiken blir omöjligt att veta vad det slutgiltiga priset blir. Förhoppningsvis får leverantörerna med tiden större förståelse för sina egna molntjänster, med följden att prismodellerna blir enklare.

Det enda som verkligen kan förbättra licensmodellerna är att kunderna väljer bort mjukvara med krångliga regler. Pengar är det bästa påtrycksmedlet.