Alla avgifter för roaming ska försvinna – först ut blir påslaget för att ta emot röstsamtal då användaren befinner sig utomlands. Det gäller redan från 1 juli nästa år. Det blir också startdatumet för att arbeta bort övriga roamingavgifter, som ska vara borta senast 2016. Enligt lagförslaget som EU-kommissionen nu lagt fram ska operatörerna bli tvungna att erbjuda samma priser för sina tjänster i hela unionen, den inhemska marknaden ska styra priset – det du betalar hemma gäller också i andra medlemsstater.

Alternativet är att operatörerna ska bli tvungna att erbjuda kunderna en möjlighet att gå över till en konkurrent som erbjuder billigare tjänster, utan byte av sim-kort.

”Lagförslagen som presenteras i dag är goda nyheter för mobil- och internetanvändningen i Europa", skriver kommissionären Neelie Kroes, ansvarig för den digitala agendan inom EU, i ett uttalande.

Det är inte bara roamingavgifterna som ingår i lagförslaget. EU vill öka samordningen av tilldelning av frekvenser för mobiltelefoni inom unionen för att öka spridningen av 4g, större rättigheter för konsumenter när det gäller att bryta abonnemang, och sänkta priser för internationella samtal inom EU.

Men den del av lagförslaget som hittills väckt mest känslor är formuleringarna om nätneutralitet. I EUs tolkning innebär det kortfattat att "kvaliteten för det öppna internet inte får påverkas" och att alla typer av trafik i grunden ska behandlas lika. Enligt Neelie Kroes förbjuder lagtexten uttryckligen att internetleverantörer stryper och blockerar vissa typer av innehåll. Konsumenter ska också ges större möjlighet att få reda på om de faktiskt får de hastigheter de betalar för, och större befogenheter att byta leverantör om den nuvarande inte håller måttet.

"Vi har inget skydd för nätneutralitet i EU. Det här förslaget ska säkra det", skriver Neelie Kroes.

Lagförslaget ger också innehållsleverantörer möjligheten att förhandla med internetleverantörerna om högre hastigheter för just deras innehåll, vilket de sedan ska kunna ta betalt för av användare och företag. De speciella gräddfilerna får däremot, enligt förslaget, inte påverka den "vanliga" trafiken, något som ska övervakas av myndigheter på landsnivå som också ansvarar för lägstakraven.

"Sådana erbjudanden ska kunna erbjuda teleoperatörerna ökade intäksströmmar från bland innehållsleverantörer och konsumenter. De nya intäkterna skulle ge internetleverantörerna möjlighet att investera i uppgraderingar", står det att läsa i ett sammandrag av de nya lagförslagen.

Just den senare delen av förslaget har mött kritik av grupper som arbetar för nätneutralitet.

– Delen om nätneutralitet åstadkommer den exakta motsatsen till nätneutralitet, det skapar möjligheten att dela upp internet mellan en snabb och en långsam körbana. Som Kroes korrekt sa 2010, kommersiell diskriminering är ett nej. Nu har hon föreslagit lagar som motiverar kommersiell diskriminering, säger Joe McNamee, talesperson för europeiska digitalrättsgruppen Edri, till PC World.

Under dagen försvarade sig Neelie Kroes och hennes stab mot kritiken under en presskonferens.

– Om människor anser att det finns ett bättre sätt finns en möjlighet för medborgare att ta kontakt med oss, och frågan ska också diskuteras i parlamentet, sa Ryan Heath , talesperson för Neelie Kroes.

Enligt medierapporter har det varit hårda debatter om lagförslaget, innan kommissionen kunde enas om förslaget i går kväll. Innan förslagen klubbas som lag ska de behandlas av de enskilda medlemsstaterna, och även debatteras i EU-parlamentet. Enligt TT är kommissionens förhoppning att behandlingen av lagförslagen ska gå fort.

Två medlemsländer i EU, Nederländerna och Slovenien, har redan lagar som ska säkra nätneutralitet. Enligt Neelie Kroes ska de inte påverkas av EU-kommissionens nya förslag.