Försäljningen av uppkopplade användarenheter - persondatorer, plattor och smarttelefoner - slår alla rekord. Antalet sålda prylar stiger från 1,6 miljarder i år till 2,4 miljarder år 2017 enligt analysföretaget IDC. Det innebär att tillväxten uppgår till 28 procent på årsbasis. Tillväxten blir därmed något lägre än fjolårets ökning på 30,3 procent. Tillväxten drivs av smarttelefoner och plattor medan persondatorerna rasar, med 10 procent i år.

Under årets sista kvartal går plattorna om persondatorerna i försäljning, enligt IDCs prognos. Det innebär att marknaden för persondatorer blir större på helårsbasis, men enligt IDC så kommer persondatorerna att gå om plattorna på helårsbasis i slutet av 2015.

Omsättningen för användarprylar ökar med 10,6 procent i värde, men tillväxttakten sjunker ned till 3,1 procent fram till år 2017. Orsaker är framför allt prisfallet och efterfrågan på lågkostnadsmodeller av mobiler och plattor.

– Samtidigt som marknaden för smarttelefoner och plattor börjar visa tecken på mognad, så innebär ökningen för lågprismodeller helt nya spelregler, säger Megha Saini som är analytiker på IDC.

Tidigare har plattor konkurrerat med persondatorer. Men en trend är att mobiltelefoner med stora skärmar, över 5 tum, i allt högre utsträckning konkurrerar med 7-8-tumsplattor.

– Under de kommande 12 till 18 månaderna kommer de större smarttelefonerna att äta sig in i marknaden för mindre plattor, säger Bob O'Donnell som är analytiker på IDC.


Diagram: Så tar plattorna över under de kommande åren.