Nyheten om ansökan om noteringen kom oväntat plötsligt, eftersom Twitter utnyttjat en ny lagstiftning i USA som säger att ett bolag med mindre än 1 miljard dollar i omsättning kan ansöka till amerikanska finansinspektionen i hemlighet. Vilket innebär att ansökan offentliggörs först tre veckor innan företaget presenterar sitt prospekt till potentiella investerare.