Trenden med interna appar i företag fortsätter. Men nu handlar det inte bara om säljappar. Mobilitet har pekats ut som en stark trend inom intranät i ett par år och nu verkar det lossna på allvar.

Ica-Handlarnas Förbund lanserade en app redan förra hösten för att nå ut med all den information som finns samlad i det interna nätet. Appen används i dag av drygt 900 av de 1 300 handlarna.

– Våra handlare har inte tid att sitta vid datorer – de är ute i sina butiker, säger Camilla Harrskog som är informationsansvarig på Ica-handlarnas Förbund.

Appen speglar nyhetsflödet och har funktioner som webb-tv, kontaktuppgifter och kalender.

– Den har verkligen fått ett stort genomslag. Med appen kan vi öka frekvensen av handlare som tar del av den interna informationen.

Låsjätten Assa Abloy lanserade i mars appen My Assa Abloy. Där kan företagets 43 000 medarbetare över hela världen komma åt sånt som kontaktuppgifter till alla anställda, nyheter och information om lediga jobb. Det går också att ringa upp eller skicka ett sms direkt från appen.

– Vi har också lagt ut en del filmer och företagspresentationer. Just nu har vi en fototävling internt där det går att ladda upp och se bilder via appen, säger informationschefen Ann Holmberg.

– Det är ingen kopia av hela intranätet utan man kommer bara åt utvalda delar.

Hittills används appen bara av runt 2 000 av medarbetarna men Ann Holmberg konstaterar att de som använder den en gång oftast fortsätter.

– Och så är det långt ifrån alla som har tillgång till en smart mobil, i dag har vi runt 4000 medarbetare med smart mobil via jobbet. Ute i Europa är det mycket Blackberry som gäller till exempel och det har vi ingen app för ännu. Det är sådant vi funderar på att lägga till.

Electrolux har satsat både på att bygga sitt intranät med responsiv design så att det anpassar sig till mobilformatet om man går in via den vanliga browsern och att erbjuda en app.

– Den fanns tillgänglig i februari. Appen ger access till den responsiva sajten helt enkelt, säger Ralf Larsson, intranätsansvarig på Electrolux.

Allt på intranätet går inte att komma åt – framför allt handlar det om att nå samarbetsvektygen framhåller han.

– Bloggar, wikisar, Twitter – all social interaktivitet i intranätet går att nå från mobilen. Och så finns där nyheter, video, personalförändringar och liknande också.

Hur många som verkligen använder appen har han inga siffror på.

– Men vi kan se att de som går in på mobilsajten har dubblerats det senaste året. Det är den del av intranätet som växer snabbast. Det är väl också en naturlig följd av att allt fler anställda byter till smarta mobiler.

Fakta

Om fyra år, 2017, kommer en fjärdedel av alla företag att ha interna appbutiker enligt analysföretaget Gartner.

Ett vanligt användningsområde för interna appar är att komma åt information för personer som arbetar mycket utanför kontoret, det kan exempelvis vara säljstöd eller stöd för att göra beräkningar ute på fältet.

Ett annat område är politiken där appar används allt oftare för att ge politiker tillgång till olika dokument och handlingar.