Det är ingen hemlighet att it-branschen haft det tufft de senaste åren. En dålig konjunktur har skapat en återhållsamhet för dyra investeringar som gjort att många företag har fått dra åt svångremmen. Men nu kan ljusningen vara nära förestående, när allt fler bedömare pekar på en gryende optimism och framtidstro.

Mikael Johansson, analytiker på SEB, menar att branschen har den svåraste tiden bakom sig.

– Det verkar som att konjunkturen bottnat ur, det var som värst under våren, men nu ser vi flera tecken på att det kommer vara en gryende konjunktur under året som kommer.

Til den positiva bilden hör att USA och Tyskland är på väg ur sina kriser, vilka är viktiga marknader för den svenska exporten. På sikt räknar man också med att de för it-branschen så viktiga telekom- och industrisektorerna ska stärkas. Ytterligare en faktor som tycks få en större roll än vanligt vid konjunkturuppgångar är de svenska hushållen.

– Hushållen har klarat de svåra tiderna relativt väl, och det finns förutsättningar för att konsumentnära produkter kommer att gå bättre den närmaste tiden, säger Mikael Johansson.

Han får medhåll från Caroline Flodberg, analytiker på Konjunkturinstitutet.

– Hushållen har relativt goda inkomster, vilket bäddar för en hög konsumtionstillväxt och ökad efterfrågan på tjänster enligt de prognoser vi nyligen publicerat. Industrin som är mer beroende av den internationella efterfrågan har det dock fortsatt svårt, säger Caroline Flodberg.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Enligt augustiprognosen från Konjunkturinstitutet har vi med bottenåret 2013 bakom oss ljusare tider att vänta 2014.

Tillväxtsiffror jämfört med föregående år:

Tjänsteverksamhet:
2011: 8,9%
2012: 4,2%
2013: 1,6%
Prognos 2014: 3,6%

Information/
kommunikation:

2011: 7,5%
2012: 3,0%
2013: 1,1%
Prognos 2014: 4,2%