Många företag känner inte till vilka kostnader en dålig arbetsmiljö för med sig i form av sjukfrånvaro och minskad produktion. Nu arbetar forskare vid Karolinska institutet med att ta fram en modell som ska ge svaret svart på vitt. Det skriver tidningen Arbetsliv.

– Vi kommer att titta på nivåer av produktionsbortfall orsakade av hälso- och arbetsproblem genom att låta anställda och chefer bedöma hur ett särskilt problem påverkar prestationsförmågan, säger Malin Lohela Karlsson, vid institutionen för miljömedicin på Karolinska Institutet till tidningen.

Med den nya modellen blir det också möjligt att räkna ut den ekonomiska vinsten förebyggande insatser.

– För många företag är ekonomiska underlag viktiga när de ska fatta beslut om insatser. Då kan visad ekonomisk nytta leda till att arbetsgivare ökar sina investeringar som på sikt bidrar till friskare personal, säger Malin Lohela Karlsson till tidningen Arbetsliv.

Projektet finansieras av AFA Försäkring.