– Alla måste förstå att det som fungerade bra för ett år sedan kanske inte alls fungerar idag. Rena signaturskydd till exempel räcker inte till idag utan de måste kompletteras med mer proaktiva skydd och så måste mycket av hanteringen ske per automatik, säger han.

Redan idag krävs det automatisering för att kunna hantera säkerheten på ett bra sätt och det kommer att bli än viktigare i framtiden.

– Man kan tycka att vi använder mycket bandbredd idag, men det är bara en föraning om hur det kommer att bli i framtiden. Video ökar kraftigt och går det blir mer och mer hd-video som skickas över nätet. Samtidigt exploderar sociala medier och vi använder överhuvudtaget internet till fler och fler saker. Det gör att företagen kommer att behöva mycket mer bandbredd i framtiden och då blir datamängderna så stora att det krävs en mycket hög grad av automatisering för att hänga med.

Som ett exempel på vad automatisering kan ge nämner Stuart Henderson Blue Coats Webpulse. Det är ett system som samlar information från Blue Coats 75 miljoner användare och analyserar trafiken för att upptäcka möjliga hot.

Istället för att uppdatera databasen med suspekta webbsidor när olyckan väl varit framme och det är konstaterat att den innehåller skadlig kod går Webpulse i förväg. Om en användare försöker gå till en sida som inte kategoriserats tidigare analyserar Webpulse den innan användaren släpps in. Detaljer som registreringsinformation, historik, hur språket på sidan ser ut med mera gås igenom och verkar det misstänkt kan sidan blockeras. Allt sker automatiskt och analysen är klar på en sekund.

Det är nu inte bara nya sidor som kan behöva det här skyddet utan även välkända betrodda sidor kan också innebära risker.

– Användaren kan gå till en sajt som i sig är tillförlitlig, men många sajter matas med information från många andra sajter. Det är nästan omöjligt för en vanlig användare att avgöra vilka länkar är skadliga och inte så här behövs det ett automatiserat system som direkt kan hindra användaren att hamna fel.

Moderna säkerhetslösningar måste också kunna hantera olika regler för olika tillfällen menar Stuart Henderson.

– Om användaren använder sin egen enhet även på jobbet så måste systemet se till att företagets policy följs. Men när användaren kommer hem på kvällen efter arbetet kan enheten behöva användas på ett annat sätt och säkerhetssystemen måste förstå var och när olika regler ska gälla för att det här ska fungera på ett sätt som både företaget och användarna är nöjda med.