Att den nya myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur drar igång efter årsskiftet står klart. Men då kommer den att heta E-hälsomyndigheten om utredaren Sören Olofsson får som han vill.

– Det är ett namn som är tydligt och säger vad det handlar om – det gamla namnet fick folk att tro att vi skulle bygga sjukhus, säger han.

Till att börja med tar myndigheten över bolaget Apotekens Services ansvar för den nationella it-infrastrukturen som ärvts från apoteksmonopolet – det handlar om sådant som läkemedelsförteckningen, receptregistret och högkostnadsdatabasen. Dessutom ska myndigheten ansvara för det personliga hälsokontot Hälsa För Mig som regeringen initierat.

Så långt är uppdraget tydligt – att ta hand om nationella system som drivs av staten. Men myndigheten är tänkt att ha vidare uppgifter än så och också ansvara för en nationell samordning inom vård-it.

– Det handlar om att bevaka och följa upp statliga investeringar på området, säger Sören Olofsson som presenterade utredningen på ett seminarium på måndagen.

– Det läggs in ganska mycket pengar på e-hälsa och det finns en frustration över den låga verkningsgraden. Projekt går i stå och fungerar inte.

På seminariet var det tydligt att det snabbt knöts stora förhoppningar till samordningsansvaret. Från läkare och sjuksköterskor efterlystes att myndigheten ska kunna peka med hela handen och få finansiella muskler. Karin Båtelson ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik hoppades få slut på inloggningskaoset genom hårdare styrning.

– Single sign on pågår i flera olika landsting men går olika fort. Där skulle myndigheten kunna skynda på arbetet.

Martin Andreasson, ordförande i landstingens samarbetsorganisation för vård-it Cehis, var mer tveksam till det upplägget.

– Alla landsting har olika system som ska anpassas – ska E-hälsomyndigheten skicka ut datakonsulter som bygger om dem då? Nej, förändringen måste ske ute i landstingen, där måste en hel rad system bytas ut.

Sören Olofsson ville gärna se att generaldirektören på E-hälsomyndigheten sätter ihop en högnivågrupp med dem som leder landsting och kommuner för att tillsammans revidera it-strategin.

– Jag tror inte det hälls pengar över e-hälsa, det vinns inget val på det. Men från statens sida är det viktigt att ha en part att tala med, säger han.

Martin Andreasson tror också att en högnivågrupp är vägen att gå för att få en fungerande samordning.

– Det måste vara personer med mandat, folk som sitter i landstingens styrelser och har budgetansvar – på samma sätt som vi satt ihop Cehis styrelse. Och gruppen måste också ha ett samarbete med dem som är ute i verksamheten och faktiskt träffar patienter.

Ännu är det oklart hur den nya myndighetens budgetramar kommer att se ut och hur starka muskler den får. Det kommer först när regeringen presenterar sin budget imorgon.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning