Datainspektionen har granskat hur Sollentuna kommun använder Google Apps på sin gymnasieskola för 2 000 elever och 200 lärare. Apps används både för e-post och som ett verktyg i undervisningen.

Kritiken från Datainspektionen handlar om att kommunen inte tecknat ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med Google. Ett sådant avtal reglerar hur Google behandlar de personuppgifter som skolans personal och elever lägger in i systemet. Kommunen säger att de nu har för avsikt att teckna Googles standardavtal, men Andreas Cassne som är it-strateg på kommunens utbildningsförvaltning tror inte att Datainspektionen kommer att nöja sig med det.

– Avtalet har samma brister som Datainspektionen påpekat tidigare hos Salems kommun, säger han.

Kritiken mot avtalet har framförts i samband med att Datainspektionen gjort tillsyn mot Salems kommun och rör bland annat spårbarheten i vilka underleverantörer Google använder och hur Google kan garantera att data verkligen tas bort när en användare raderar den. Salemfallet ligger nu som en bromskloss för alla kommuner som vill satsa vidare på molntjänster från Google.

– Det känns lite dumt att alla vi kommuner som vill arbeta i Google Apps ska sitta och svara Datainspektionen på samma sätt. Det vore bättre om vi arbetade gemensamt för att få till en lösning, säger Andreas Cassne.

Nu har både Salems kommun och Google överklagat Datainspektionens beslut till förvaltningsrätten i Stockholm. I sin överklagan är sökjätten kritisk till hur Datainspektionen hanterat frågan och menar att företaget uppfyller de krav som ställs i personuppgiftslagen.

Google säger också i överklagan att Datainspektionens tolkning av pul är oförenlig med hur molntjänstleverantörer bedriver sin verksamhet och att beslutet kan hota hela branschen. Företaget menar också att Datainspektionens beslut i Salemfallet gjort det svårare att få nya molntjänskunder bland kommuner och i annan offentlig verksamhet.

Den bilden bekräftas också av avropen mot Kammarkollegiets ramavtal för kontorstjänster i molnet. Sedan avtalet tecknades i januari har bara tre avrop gjorts.

Ola Persson är affärsområdeschef på Avalon som är ett av de företag som försöker sälja Google Apps via kammarkollegiets avtal. Han har inte fått någon tilldelning enligt avtalet och skulle gärna se att Salem-fallet blev färdigt.

– Det man ska veta är att det finns en rädsla för vad som tycks och skrivs och för vad som händer på Datainspektionen. Vi ser inte någon rush från offentlig förvaltning och det skulle hjälpa om Datainspektionen och Salem fick sitt case utrett, säger han.

Förvaltningsrätten i Stockholm har ännu inte satt något datum för när Salemfrågan ska tas upp.