Journalsystemet Profdoc Medical Office är på väg ut i den skånska primärvården. Tanken är att det ska användas av alla vårdcentraler, även de privata. Men de privata vårdgivarna slår bakut. De tycker sig inte ha fått garantier för att systemet verkligen fungerar som det ska.

– Det finns flera allvarliga problem med systemet både tekniska och funktionella. Dessutom finns det legala problem eftersom det ännu inte finns några tydliga avtal som reglerar ansvarsförhållanden, säger Jaan Timoleon, ordförande i Vårdföretagarnas Regionala Branschråd.

– Frågan är vem som ska stå risken när något blir fel? I de ackrediteringsvillkor som kommit tycks regionen ha friskrivit sig från ansvar vid exempelvis ett driftavbrott och anser att våra medlemmar själva får bära kostnaderna. Det tycker vi är orimligt.

Enligt Jaan Timoleon har hans medlemmar förgäves försökt få svar på sina frågor och gehör för sina synpunkter. Branschrådet har nu JO-anmält Region Skåne för att det anser att regionen inte lever upp till sitt myndighetsansvar. I JO-anmälan skriver rådet att man ”inte har för avsikt att påbörja implementering av journalsystemet PMO förrän dessa frågor har fått tillfredsställande svar”.

– Om vi hade haft samma problembild så hade vi kunnat sitta ner och diskutera och komma fram till något. Nu är det som att Region Skåne har en egen tidplan och en egen agenda som de vill trycka igenom till varje pris, säger Jaan Timoleon.

– Och vi är ingen marginell grupp i den skånska vården – mellan 35 och 40 procent av invånarna är listade hos en privat vårdcentral.

Region Skånes it-direktör Niklas Sundler håller inte med om hela den bild som ges i JO-anmälan.

– Vi upplever att vi har en bra dialog och det är olyckligt om den inte har varit tillräckligt bra, säger han.

Han pekar på att de privata vårdgivarna sitter med i projektets styrgrupp för att ge dem möjlighet att vara med i arbetet.

Under våren kom massiva klagomål mot journalsystemet ute på de offentliga vårdcentraler som infört det. Det ledde till att distriktsläkarföreningen gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket där de bland annat klagade på att stress och värk efter allt klickande i stystemet.

– Arbetsmiljöverkets kritik gjorde att vi kunde identifiera ett antal punkter där systemet kunde förbättras. Bland annat har vi sett till att fokusera mer på snabbkommandon i utbildningen och också ändrat hur man signerar in i systemet. Visst finns det saker kvar att åtgärda och vi väntar fler leveranser under hösten. Men det finns inga fulländade system, säger Niklas Sundler.

Hur gör ni för att möta branschrådets frustration – ska ni se till att träffa dem?

– Vi träffar dem varje eller varannan månad för att stämma av. I maj fick vi en del frågor som vi tyvärr inte hann svara på förrän efter sommaren. I augusti bjöd vi in till möte men alla kom inte. Vi har dessutom ett möte med styrgruppen nästa vecka. Men ja, vi får nog ha ett nytt stormöte med de privata vårdföretagen för den här dialogen är jätteviktig för oss.

Fakta

Profdoc Medical Office ska bli det gemensamma journalsystemet för både de privata och offentliga vårdgivarna i Skåne. Totalt rör det sig om runt 7 000 användare och 1,2 miljoner patienter i systemet.

PMO ersätter samtliga tidigare journalsystem inom primärvården.