Video: CS reporter Tomas Zirn berättar hur "prisfusket" går till.

SKI/Kommentus ramavtal är en av de största it-konsultupphandlingarna inom offentlig sektor. Målgruppen är kommuner och landsting i hela landet. Avtalet väntas omsätta flera hundra miljoner kronor årligen.

CS har gått igenom de vinnande anbuden i upphandlingen. Resultatet: 373 bud där leverantören satt ett timpris på en krona. Samtliga kommer från: Cybercom, Frontit eller Sweco Position.

Cybercom och Frontit har satsat på enkronasbud i två av tre konsultkategorier över nästan hela linjen. Trots ett högt timpris för den tredje kategorin får de ändå ett lågt genomsnittligt timpris. Det har placerat företagen i topp i nästan samtliga län och teknikområden där de deltagit.

Kommer företagen verkligen att leverera konsulter för en krona i timmen i den omfattning som utlovats? Självklart inte, hävdar flera konkurrenter CS talar med. Ramavtalet innehåller ingen leveransplikt.

De prisdumpade buden är ren taktik och priset är satt med vetskapen att de i slutändan inte behöver leverera några enkronaskonsulter. När kommuner vill anlita de billiga it-konsulterna kan företagen bara att säga att de tyvärr inte har några lediga just då.

Frontit Stockholm har utlovat enkronaskonsulter inom tre olika teknikområden i samtliga län. I erbjudandet ingår inte bara konsulter med ett till tre års vana, utan genomgående även erfarna konsulter med fyra till åtta års erfarenhet.

Tänker ni verkligen leverera så här många enkronaskonsulter?

– Det har vi väl tänkt att göra. Vi fick den frågan av Kommentus också och då visade vi dem kundreferenser på att vi tidigare redan gjort så i ett antal fall, säger vd:n Bo Rosander.

Enligt honom ska Frontit kraftigt öka antalet konsulter.

– Därför har vi känt det som en bra strategi att ibland hyra ut juniora konsulter för bara en en krona i timmen, eller i varje fall till ett väldigt lågt pris. Vi ser det som ett sätt att bygga upp kompetens.

Säg att bara hälften av landets kommuner vill anlita era enkronaskonsulter, då riskerar väl ni att drabbas av enorma förluster?

– Ja, om man tänker sig att kommunerna bara vill ha konsulttjänster på de lägre kompetensnivåerna, men så ser inte marknaden ut. De efterfrågar varierad kompetens.

För att summera, ni ska leverera konsulter för en krona i landets samtliga län i den omfattning ni utlovat?

– Ja, i den mån det finns leveransförmåga just då, men det kan man ju aldrig lova.

Cybercom hänvisar till en inlaga till Kommentus där det framgår att företaget anser att deras priser i anbuden är baserade på ”väl avvägd risk och en alltigenom affärsmässig grund”.

Sweco Position vill inte ge några förklaringar alls till företagets enkronasbud.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

373 bud med timpriser för it-konsulter på en krona har lämnats in av de företag som kvalificerat sig som ramavtalsleverantörer.

Tre konsultföretag står för samtliga enkronasbud: Cybercom Sweden (192), Frontit Stockholm (126) och Sweco Position (55).

45 av enkronasbuden gäller it-konsulter på den allra högsta kompetensnivån. Cybercom står för i särklass flest sådana bud.

Utöver de 373 enkronasanbuden ingår dessutom fyra bud på 0 kr/tim i ramavtalet. Dessa kommer från konsultbolaget It-huset.

Ramavtalet innehåller sex olika typer av it-konsulttjänster. Inom varje tjänsteområde delas konsulterna in i tre kategorier:

  1. It-konsulter med 1–3 års erfarenhet.
  2. Erfarna konsulter med 4–8 års erfarenhet.
  3. Specialistkonsulter med 9–12 års erfarenhet.
  • 20 konsultföretag per teknikområde och län har valts ut som ramavtalsleverantörer.
  • Totalt innehåller avtalet drygt 2 500 vinnande anbud.
  • När upphandlingen blev klar i våras överklagade flera leverantörer. Nyligen avslog Förvaltningsdomstolen det sista överklagandet och gav grönt ljus för upphandlingen på alla punkter.
  • Delar av upphandlingen har nu överklagats till kammarrätten. Enligt bedömare är det mycket osannolikt att rätten bifaller den överklagan.