Pionjärerna var Amazon och Google, men allt fler väljer att ge utomstående en ingång till it-systemet. Öppna api:er verkar vara nästa steg efter web services och service-oriented architecture, soa. Grundidé: bygg dina system så att de fungerar ihop med andra system.

Api betyder application programming interface. Det är en uppsättning regler, instruktioner och verktyg för hur man skriver nya program som fungerar ihop med ett annat program eller en databas. Utvecklaren behöver inte veta i detalj vilket program hon jobbar mot. Allt hon behöver veta ska finnas snyggt och prydligt samlat i api:n.

Api:er har förstås funnits länge. Det är öppna api:er som, kanske, kan göra samma sak för företagens it-resurser som webben gjorde för internet.

Kerrie Holley, forskare på IBM, går så långt att han talar om öppna api:er som en ekonomi, inte bara en teknik. Computer Sweden träffade honom när han besökte Stockholm nyligen.

– Öppna api:er fungerar som en ekonomi, säger han. Det är ett ekosystem med leverantörer och en marknad med kommers, och man tjänar pengar. Det finns nu, och det växer.

– Flera faktorer driver på, fortsätter Kerrie Holley. Det finns en trend mot demokratisering av it-världen, it-resurser är tillgängliga överallt, vi lägger allt mer i molnet.

– Särskilt intressanta är applikationer som utnyttjar dessa fyra tekniker: mobilitet, sociala medier, analys av stora datamängder och molnet.

Företag som är födda på internet är särskilt ivriga, men även äldre företag gör sina resurser – både data och algoritmer – tillgängliga.

– Det är ett sätt att uppmuntra innovation utanför husets väggar. Vilket kanske i sin tur eggar de anställda att bli mer innovativa.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

1. Självbetjäning. Ge de utomstående utvecklarna en komplett verktygslåda. Men gör inte jobbet åt dem.

2. Säkerhet. Släpp inte in dem i systemet. Begränsa deras access till det som de måste ha.

3. Tillståndslösa program. Varje ny transaktion via öppet api ska vara historielös.

4. Begränsa trafiken. Alltför hög belastning kan knäcka ditt it-system. Lägg in spärrar.

5. Omdöme. Fundera på vilka resurser du kan och vill göra tillgängliga. Prislistan, ja. Lönelistan, nej.

  • Öppna api:er är regler, instruktioner och verktyg som en organisation tillhandahåller för utomstående som vill bygga program som utnyttjar organisationens it-resurser. Resurserna kan vara information (databaser) eller organisationens program.
  • Bland företag som använder öppna api:er i stor skala finns IBM, Apple, Salesforce, Amazon, Google, Systembolaget och Twitter.