Samtrafiken, som ägs av majoriteten av kollektivtrafiksföretagen i Sverige (inklusive SJ och expressbussföretag), har redan lanserat tjänsten Resrobot med vilken det går att se avgångstider för kollektivtrafik i hela Sverige. Resrobot finns även som api, programmeringsgränssnitt, så att tredjepartsutvecklare kan bygga tjänster och appar med hjälp av informationen. Bland annat används Resrobots api av Google för Samtrafiken har också sammanställt en katalog med flera öppna kollektivtrafik-api:er.

Men det finns mycket kvar att göra. Under konferensen Nordic APIs, vars andra dag äger rum i Liljeholmen i dag, presenterade Elias Arnestrand några av de utmaningar som han anser att kollektivtrafiken i Sverige har när det gäller api:er för att göra kollektivtrafiksdata tillgänglig för utvecklare:

It-infrastrukturen
– Nästa steg är att se till att it-miljöerna fungerar bättre. I dag har vi komplexa bakomliggande system och det är i bland svårt att få de att fungera med publika api:er, sa Elias Arnestrand under sin presentation.

Han vill se att man inom kollektivtrafiken redan från början bygger system så att de ska fungera ihop med öppna api:er, så att man på det sättet är redo i framtiden.

Definiera standarder
– Vi måste börja definiera standarder, och inte minst börja använda dem.
Kollektivtrafikens traditionella uppdelning har fört med sig effekten att det är svårt att bygga mer övergripande tjänster, som kanske samla information från mer än ett land. Helt enkelt eftersom det finns en stor bred i hur informationen sammanställs.

- Det gör det svårt att bygga tjänster som samlar information om fler än en region eller mer än ett land, sa Elias Arnestrand under presentationen.

Ta hjälp av utomstående
I dag går informationen ofta inifrån och ut, men Elias Arnestrand säger att branschen skulle ha nytta av att låta den gå den omvända vägen.

– Vi måste också börja använda kraften i att samla informationen tillsammans med våra användare och tredjeparter. men det är svårt i dag, inte minst för hur it-systemen är byggda i dag.

Viktigast, anser han däremot, är att öppna upp biljettförsäljningen till tredjeparter, som skulle tjäna pengar genom att få en del av försäljningssumman.

– Den riktiga kraften hos tredjeparter kommer bli synlig först när det är möjligt att sälja och distribuera biljetter med hjälp av api:er, säger han.

Till stor del är det upp till branschen själva att lösa frågorna. Vilket kan vara lättare sagt än gjort då det är många aktörer inblandade.

– Kollektivtrafiksverige är ganska komplext. vi på Samtrafiken ägs gemensamt och ska jobba med de här frågorna i alla fall, men det kommer krävas fler.