Karlstad kommun gav ett 3g-företag bygglov för en mast och två teknikbodar i Väse. Bygglovet överklagades av de närboende eftersom de säger sig ha fått ta del av bygglovsansökan enbart via pressen, skriver Värmlands Folkblad.

Länsrätten undanröjde därför beslutet och återlämnade ärendet till byggnadsnämnden för ny handläggning.

Länsrätten grundar sitt beslut på ett liknande fall i Halland.

Enligt 3g-företaget är det svårt att veta vilka som är berörda sakägare när det finns 25 sakägare som är direkt granne till den fastighet där masten ska byggas, medan över hundra fastigheter ligger närmare masten än några av de direkta grannarna.

3g-företaget har därför överklagat länsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg.