Varför de här två dagarna?
– Därför att jag och Travis Spencer på Twobo som grundat det här har jobbat med api:er i jättemånga år, men det har saknats ett forum där människor från olika länder träffas och pratar. Sen har det vuxit från den idén.

Det här är femte gången ni arrangerar något?
– Vi har haft två halvdagar i Stockholm under samma dag, de räknar vi som två om man är generös. Sen har vi varit i Sundsvall, Köpenhamn, Århus och Trondheim. De andra har varit halvdagar och färre personer, så detta är den största. Så det blir sjunde gången.

Var det komplicerat?
– Ja, jag är glad att vi gjorde det mindre först. Det har varit mycket jobb med att hitta bra presentatörer som kan hålla intressanta punkter och att få ut information. Men när jag ser att alla är här ser jag att det var värt det. Vi har lyckats med precis det vi ville.

Vad hoppas du att de som besöker de här dagarna ska få med sig?
– Mycket information om best practices och trender som de kan ta med sig och dela med kollegor och chefer. Och att det i förlängningen skapas fler api:er och öppna datakällor och att det skapas applikationer med api:erna och de öppna data-källorna.

Vad är viktigast just nu i api-världen?
– Väldigt, väldigt stort handlar det om affärsnyttan. Teknik och skerhet är viktigt, men måste vara på plats. Men utan affärsnytta finns det inga företag som kommer att vilja satsa på detta. Om vi diskuterar affärsnyttan så lyfter vi frågan om affärsnyttan till chefsnivå.

Här i dag, är det någon särskild punkt som är spännande?
– Utvecklaruppelevelse-punkten tycker jag var en bra presentation om hur man bygger lösningar som tar hänsyn till hur en utvecklare upplever resan från ett api till färdig kod. Internet of things-diskussionen och varför det inte hänt något tycker jag var intressant.

Du själv är väldigt engagerad i api-frågor, hur kommer det sig att du fått det intresset?
– Jag jobbar på ett företag som gör webskrapningsprodukter. Det vi gjorde var egentligen att bygga api:er på datakällan internet. När jag förstod att det var api:er vi skapade blev jag fast och är det sedan dess. Det här var någon gång runt 2006.

I november kommer Nordic APIs även att finnas med under Internetdagarna som arrangeras av Punkt Se.