Datorn som arbetar direkt i Googles molntjänster har snabbt blivit ett populärt alternativ för skolor som vill utrusta sina elever med datorer. I somras valde till exempel Jensen Education att köpa in 4 000 Googledatorer till eleverna på företagets 13 gymnasieskolor. Även i Göteborg och i Södertälje planeras pilotprojekt med Chromebook som elevdatorer. Fördelarna för skolledningarna är enkla att se.

– De är små, lätthanterliga och billiga, säger Jerry Norrbom som är rektor på Oxbackaskolan i Södertälje.

Dessutom är de förhållandevis enkla att administrera i klassuppsättningar.

Oxbackaskolan har köpt in 50 stycken Chromebook för att starta ett pilotprojekt bland eleverna. Men nu har Jerry Norrbom tvingats lägga det projektet på is. Orsaken är osäkerheten kring hur Datainspektionen kommer att betrakta elevernas användning av Chromebook och tvånget att logga in med ett Googlekonto.

Tidigare har Datainspektionen haft synpunkter på både hur Salems kommun och Sollentuna kommun behandlar personuppgifter i Googles molntjänster. Med en Chromebook hamnar i princip allt som eleven gör på datorn automatiskt i Googles moln. Jerry Norrbom är osäker på hur det kommer att bedömas av Datainspektionen.

– Vi måste följa de granskningar som görs, men vi tittar också på möjligheten att anonymisera elevernas inloggningar, säger Jerry Norrbom.

Även i Göteborgs kommun finns planer på en pilot med Chromebook. Här har staden köpt in 350 maskiner.

– Våra jurister har bedömt att det inte ska vara några problem med en begränsad pilot, säger Lars Hermansson på utbildningsförvaltningen.

Men han avvaktar också svar på om Google uppfyller kraven i personuppgiftslagen innan Göteborg kan göra en större satsning. Lars Hermansson tycker att det skulle vara ett problem om det visar sig att staden inte kan tillhandahålla Googlekonton till elevernas datorer.

– Det är otillfredsställande om varje elev måste teckna egna avtal med Google och Apple för att kunna använda till exempel Chromebook eller iPad i skolan, säger Lars Hermansson.

Jensen Education, som har satsat hårdast på Google Chromebook, känner dock att de är på den säkra sidan .

– Vi följer den checklista som Datainspektionen har tagit fram för skolor avseende personuppgiftslagen rent generellt och därtill har vi beaktat deras dokument om molntjänster, skriver Susanne Askwall i ett skriftligt svar till Computer Sweden.

Hur långt det räcker är dock oklart. På en mejlfråga från Computer Sweden svarar handläggaren på Datainspektionen:

"Vi har inte tittat på det. Än."