Andelen företag som planerar att investera i big data växer, från 58 procent i fjol, till 64 procent i år. Det visar en undersökning från Gartner.

– Hajpen kring big data driver fram en tillväxt i investeringar och en ökad uppmärksamhet för tekniken, men det finns även en substans bakom, säger Lisa Kart, som är analytiker på Gartner.

Tekniken är inte bara ett modeord, utan många it-chefer ser ökade affärsmöjligheter och affärsvärden. Studien bygger svar från på 720 cio:er från hela världen och avser investeringar, planer, samt teknik- och andra utmaningar.

Ur regionalt perspektiv ligger USA längst fram, där har 38 procent av företagen investerat. Europa ligger efter, enligt Gartner, men det gäller inte Sverige, uppger flera bedömare som CS har talat med. I Sverige sker snabb ökning för big data, uppger Affectos vd Hellen Wohlin Lidgard. Hennes slutsats bygger på en enkät som konsultföretaget har gjort bland skandinaviska företag.

– En drivkraft för big data är att företagen inte bara vill ge stöd för enskilda beslutsfattare, utan även stärka samarbete mellan medarbetare inom och utanför organisationerna. Det sker allt oftare med avancerade beslutsstödsverktyg, så kallat kollaborativt beslutsstöd. Därmed sker också en breddning mot analyser av ostrukturerade datamängder, exempelvis i sociala medier, som Facebook, samt bloggar och globala sökord, säger hon.

Även James Richardson som är global marknadsdirektör på beslutsstödsleverantören Qliktech ser en ökning för big data i Sverige.

– Det ställer också nya krav på leverantörer och användare. Trenden mot kollaborativt beslutsstöd, med exempelvis analyser av data i sociala medier, innebär en helt annan ansats för att leverera beslutsstöd än den rapportcentrerade modell som dominerat hittills, säger han.

Undersökningen visar även på skilda drivkrafter bakom satsningarna på big data i olika branscher. Att öka processeffektiviteten och förbättra kundupplevelsen ligger generellt högst på prioritetslistan för big data-projekten i alla företag. Branscher där kundupplevelsen har högst prioritet är framför allt handel, försäkringsbolag, banker, samt medie- och kommunikationsföretag. Att öka processeffektiviteten är topprioriterat inom tillverkning, myndigheter, utbildningar, samt hälso- och sjukvård.

Än så länge har bara åtta procent av företagen världen över installerat big data-lösningar.

– 2013 blir ett år med experimenterande och tidiga installationer, säger Frank Buytendijk, som är analytiker på Gartner.

Fakta

I medie- och kommunikationsföretag har 39 procent investerat i Big data, följt av 34 procent för banker och 32 procent för tjänsteföretag. När det gäller planerade investeringar ligger transportföretag högst, med 50 procent, följt av hälso- och sjukvård, 41 procent och försäkringsbolaget med 40 procent.

Fortfarande har många företag svårigheter att mäta värdet av sina Big data-projekt. Andra problem är att styra projekten, samt att definiera tydliga strategier och att få tag i rätt kompetens. Att förstå vad Big data är, utgör den främsta utmaningen för 15 procent av företagen, enligt Gartner som drar slutsatsen att just dessa företag är mest tveksamma att investera.