Två tredjedelar av världens befolkning har inte tillgång till internet och de flesta av dem är kvinnor.

Om tre år riskerar gapet att öka till 350 miljoner om inte åtgärder sätts in. Det framgår av en rapport från en arbetsgrupp inom FN-organet Unesco.

Barriärerna för kvinnorna är högre – det handlar om lägre löner, lägre utbildningsnivåer och kulturella normer.

Ett sätt att se på det är att tillgången för kvinnor helt enkelt handlar om vilken utvecklingsnivå deras egna länder nått. Men rapporten vänder på steken och hänvisar till Världsbanken som pekat på att bredbandstillgång driver tillväxt – när tillgången till bredband ökar med tio proent resulterar det i en ökad tillväxt på 1,38 procent.

Så, skriver rapportförfattarna, en jämställd tillgång på bredband är inte bara rätt sak att göra utan också det smartaste. Det ger kvinnor möjlighet att öka sin produktivitet, få tillgång till nya marknader, förbättra sin utbildning och på så sätt bidra till ekonomin i högre utsträckning.

Rapporten råder därför regeringar att driva frågan genom att bland annat mäta könsfördelningen och ta fram planer för jämställdhet, tala med leverantörer för att få fram alternativ med priser som är överkomliga, se till att det finns gränssnitt på olika lokala språk och driva kampanjer mot trakasserier på internet.