När Computer Sweden träffar två av Amazons säkerhetschefer hettar det till redan under den första frågan: Hur ställer sig Amazon till att amerikanska säkerhetsmyndigheter får tillgång till information från molntjänster, till exempel via Prismprogrammet?

– Amazon Web Services har aldrig deltagit i Prism. Aldrig. Vi har aldrig lämnat information om våra kunder till amerikanska myndigheter, säger Bill Murray, ansvarig för säkerhetsatsningar på Amazon Web Services, AWS, som är benämningen på den del av Amazon som sköter molntjänster av olika typer, till exempel för infrastrukturtjänster.

Tillsammans med Andrew Doane som ansvarar för säkerhetsprodukter och -tjänster besöker Murray konferensen AWS Summit i Stockholm (se faktaruta). Tillsammans med två andra säkerhetschefer rapporterar de direkt till chefen för informationssäkerhet på AWS.
När de pratar om AWS får man nästan en känsla av att det är frågan om ett separat företag, skilt från vanliga Amazon, eller ”the book store” som det benämns vid några tillfällen. De båda organisationerna tillhör samma koncern, men verkar vara tämligen fristående från varandra.

– Amazon är en av AWS största kunder. Men man ska tänka på att AWS ökar varje dag med en volym som motsvarar Amazon 2003, då företaget omsatte fem miljarder dollar. AWS kom till när Amazon började växa ordentligt och man kom på att molnmodellen var en bra idé, säger Bill Murray.

– Amazon är en högljudd kund, fyller Andrew Doane i, och antyder att det kan bli heta diskussioner inom Amazonkoncernen.

Kontentan är att Amazon framför samma argument som Google vad gäller kopplingen mellan användarnära tjänster och infrastrukturtjänster, nämligen att de egna användarnära tjänsterna körs på samma infrastruktur som företagets infrastrukturkunder använder.

Anledningen till att Murray och Doane besöker Stockholm torde vara en satsning på att expandera på den nordiska marknaden. Frågan är hur Amazon kommer att hantera den kanske vanligaste invändningen mot stora, amerikanska molntjänster, nämligen bristen på lokal närvaro.

– Vi anställer folk som pratar flera språk. Det är också viktigt att påpeka att vi inte gör skillnad på stora och små företag vad gäller support, säger Andrew Doane. Han vill dock inte kommentera antalet supportpersoner som pratar till exempel svenska.

– Det finns olika typer av support. Man kan få en namngiven supportkontakt med kunskap om ens företag. Det finns avtal som garanterar svar inom 15 minuter, säger Bill Murray.

Olika supportavtal till trots, faktum är att molntjänster av den typ som AWS erbjuder bygger på stordriftsfördelar. Det medför en risk att en liten kunds behov kommer i kläm. Speciellt om drivkraften med att satsa på molntjänster är att spara pengar, vilket medför att jämförelsevis dyra supportavtal blir mindre attraktiva.

Fakta

Konferensen AWS Summit hölls i Stockholm förra torsdagen. Det kom sammanlagt 650 besökare, varav två tredjedelar var existerande och potentiella företagskunder. Dessutom representerade drygt 20 procent startupföretag.