Hovrätten upphäver tingsrättens dom mot Gottfrid Svartholm Warg för inblandning i bedrägeri och intrång mot Nordea. Däremot finner Hovrätten, precis som tidigare tingsrätten, att Svartholm Warg ska dömas för delaktighet i intrånget mot Logica.

Hovrätten har i domen gjort en annan bedömning än tingsrätten när det gäller om Svartholm Wargs dator kan ha varit fjärrstyrd i samband med intrången. I domen lägs stor vikt vid expertvittnet Jacob Appelbaum som var nytt vittne i Hovrätten. Applebaum visade för Hovrätten att brandväggen på Svartholm Wargs dator var konfigurerad på ett sådant sätt att den kunnat fjärrstyras till exempel via en server skriven i Python.

Rätten konstaterar även att polisens utredning inte är tillräckligt grundligt gjord för att det ska gå att utesluta att datorn fjärrstyrts. I sin utredning har polisen bara tittat på om datorn fjärrstyrts med programmen "Terminal Services" och Powershell Server.
– Det är positivt men har inte räckt hela vägen fram, säger försvarsadvokat Ola Salomonson som företrätt Gottfrid Svartholm Warg.

I hovrätten visade han ett 12 rader långt Pythonscript som skulle kunna ha använts för att låta någon fjärrstyra den aktuella datorn.
– Det visar att det är väldigt viktigt att ha stödbevisning i fjärrstyrningsfrågan. Det vill säga att det räcker inte att man säger att de dator är din alltså är det du som gjort det. Det känns tycker jag som ett klokt sätt att ta sig an frågan, säger Ola Salomonson.

I fallet med intrången hos Logica anser däremot Hovrätten att bevisen är tillräckliga för en fällande dom. Det grundar sig bland annat på chattkonversationer där rätten menar att Svartholm Warg diskuterat intrången. Rätten menar också att intrången skett under så lång tid att det är osannolikt att de genomförts via fjärrstyrning av Svartholm Wargs dator och utan att han skulle ha märkt det. 
Den totala strafftiden har sänkts från två till ett år.
Gottfrid Svartholm Warg kommer nu tillsammans med sin advokat att bestämma om de ska begära prövningstillstånd i högsta domstolen.
–Vi kommer att fundera på hur vi ska göra med HD, det är inte helt enkelt, säger Ola Salomonson.

CS har även sökt åklagaren Henrik Olin för en kommentar.

Chatta om domen mot Svartholm Warg

Fakta

I dag chattar CS reporter Jonas Ryberg med er läsare om målet mot Gottfrid Svartholm Warg - den största hackarrättegången i Sverige någonsin. Här är några viktiga hålltider:

11.30: Chatten öppnar för att vi ska kunna ta emot frågor i förväg.

13.30: CS Jonas Ryberg chattar med er läsare om målet mot Gottfrid Svartholm Warg.

14.30: Chatten avslutas.