I förra veckan berättade CS hur ett par konsultföretag lyckats nå topplaceringar i SKI/Kommentus stora it-konsultupphandling med hjälp av flera hundra taktiska bud där timpriset satts till bara en krona.

Vågen av enkronasbud är inte de enda anmärkningsvärda prisnivåerna i SKI/Kommentus ramavtalsupphandling. Det visar en genomgång som CS gjort av samtliga 2 500 vinnaranbud.

Hela 85 procent av de vinnande anbuden ligger under de uppskattade miniminivåerna för konsulttimpriser som SKI/Kommentus räknade fram under arbetet med upphandlingen. Syftet var att få fram ett riktmärke för vilka anbud som skulle anses onormalt låga och specialgranskas.

SKI/Kommentus minimitimpriser är redan från början mycket låga:

850 kr/tim för seniora specialistkonsulter som har 9–12 års erfarenhet.

635 kr/tim för it-konsulter med 4–8 års erfarenhet.

450 kr/tim för it-konsulter med 1–3 års erfarenhet.

Trots det ligger bara 374 av de 2 500 vinnande anbuden i nivå med, eller över, SKI/Kommentus miniminivå för samtliga tre konsultkategorier.

De vinnande anbuden vimlar av märkliga timpriser från en stor mängd it-konsultföretag. Några slumpvis utvalda exempel från upphandlingens vinnarlistor:

298 kr/tim för systemutvecklingskonsulter med 9–12 års erfarenhet från företaget Experis.

345 kr/tim för it-säkerhetskonsulter med 9–12 års erfarenhet från Kentor.

399 kr/tim för it-strategikonsulter med 4–8 års erfarenhet från Luminary Consulting.

Timpriserna i många av vinnaranbuden framstår även som anmärkningsvärda i jämförelse med andra yrkeskategorier. Timpriset för en flyttgubbe ligger exempelvis på 300–500 kronor. Nästan samtliga timpriser för it-konsulter med 1–3 års erfarenhet placerar sig inom exakt samma prisspann.

Timpriset för en senior pr-konsult eller en relativt nybakad advokat ligger kring 2 500 kronor.

Det högsta timpriset bland vinnaranbuden för seniora it-specialistkonsulter med 9–12 års erfarenhet ligger mer än en tusenlapp under den prisnivån.

Fakta

  • Cirka 2 500 kronor: Senior pr-konsult.
  • 667 kronor*: Systemutvecklingspecialist med 9–12 års erfarenhet.
  • 450–650 kronor: Takläggare.
  • 615 kronor*: Systemutvecklingkonsult med 4–8 års erfarenhet.
  • 415–716 kronor: Språktolk vid domstol.
  • 500–600 kronor: Elektriker.
  • 300–500 kronor: Flyttgubbe.
  • 321 kronor*: Systemutvecklingkonsult med 1–3 års erfarenhet.

*Snittpris bland vinnande anbud i Stockholms län i SKI/Kommentus it-konsultupphandling.