Om inte Oracle har en viss typ av teknik i sitt eget sortiment är den tekniken inte vatten värd, tycks det. Om tekniken finns i Oracleprodukter i begränsad omfattning är budskapet att den bara passar i speciella situationer.

Vad gäller minnesdatabaser har Oracle haft ett begränsat erbjudande i form av databasen Timesten, som till exempel används i analysmaskinen Exalytics. I början av förra året var budskapet att tekniken passar utmärkt för att öka prestanda för viktiga analyser som tar lång tid. Minnesdatabaser beskrevs inte som lämpliga för mer generella lösningar, som datalagring i affärssystem, eftersom tekniken skulle vara för dyr.

Det ska bli väldigt intressant att se vad Oracle har för budskap när användare av SAPs affärssystem börjar byta ut Oracles databas mot SAPs minnesdatabas Hana. Säger Oracles representanter då att minnesdatabaser innehåller för dyr teknik för lagring av transaktioner? Knappast.

Rent tekniskt har Oracle valt en annan väg än SAP. Den tyska affärssystemsjätten har haft förmånen att bygga en ny produkt från grunden. Det skulle ha varit vansinnigt för Oracle, som vill skydda sin etablerade traditionella databas.

Det finns inget glasklart svar på vilken strategi som är bäst, det varierar från kund till kund.

Vad som är klart är att Oracle inte kan få ut lika mycket ur minnestekniken som SAP. Hanteringen av data i kolumner är ett exempel. Det är en teknik som lämpar sig utmärkt för många beslutsstödstillämpningar. Det går helt enkelt snabbare att räkna fram summor när databasen kan svälja kolumner rakt av, i stället för att filtrera värden från rader.

Hur som helst – välkommen till minnesracet, Oracle.

Fakta

  • Oracle kompletterar företagets utbud av molntjänster med en rad nya varianter: Compute Cloud, Database Cloud, Documents Cloud, Java Cloud, Mobile Cloud och Object Storage Cloud.
  • De tillhandahålls via nya Cloud Marketplace, där även partner kan lägga upp produkter som är kopplade till Oracles utbud. Molntjänsterna finns i betaversioner och förväntas inte bli allmänt tillgängliga förrän framåt våren.
  • Oracle lanserar en ny version av program och tjänster för personaladministration. Tanken är att mäta personalens kompetens och hantera företags intellektuella kapital.
  • Enligt Oracle är syftet att få till stånd en ökad integration av företagets tjänster inom personaladministration, lönehantering, rekrytering, prestandahantering och kompetensutveckling. Tjänsterna har fått bättre integration med sociala medier och mobila funktioner.