Under senare tid har marknaden för datahallar fått ordentlig fart och gemensamt för dessa är att ska vara oerhört miljövänliga. Det senaste exemplet kommer från Norge där koncernen Smedvig i oktober ska inviga Green Mountain som påstås vara världens grönaste datacenter. Här har man valt att använda ett gammalt ammunitionslager beläget vid en fjord norr om Stavanger där man använder åttagradigt havsvatten för kylningen.

Enligt de uppgifter Green Mountain gått ut med brukar de flesta datahallar använda 70 procent av elen för drift av servrarna medan 30 procent används för kylningen. Den modell man valt med vattenkylning innebär att bara fem procent av strömförbrukning används för själva kylningen.

Hallen är på 21 000 kvadratmeter och har ett pue-värde på 1,2. Pue ska utläsas power usage effectiveness där 1,3 anses vara mycket bra och 1,2 alltså snäppet bättre.

Placeringen i berget innebär att man skyddas med ett 100 meter tjockt bergstak som effektivt blockerar mot elektromagnetiska störningar och vulkaniska utbrott. Strömförsöjningen sker via tre åtskillda kabelsystem där centret garanterar att all el härstammar från vattenkraftverk. Green Mountain har en så kallad tier 3-funktion där delar av anläggningen kan stängas ner för underhåll utan att verksamheten påverkas.

Även på den svenska marknaden är intresset för datahallsetableringar stort. Nyligen valde holländska Interxion att bygga ut sitt datacenter i Akalla och likt Green Mountain lovar man kunderna att de kan köra på 100 procent grön el.

– Ska man hävda att man är världens grönaste datacenter så krävs, i mina ögon, åtminstone ett pue-tal på under 1,2 och mycket av det som Green Mountain talar om arbetar både vi och flera av våra kollegor i branschen med redan, säger Interxions marknadschef Mats Nilsson Hahne.

Fakta

Den nya datahallen ägs av koncernen Smedvig som satsat 300 miljoner norska kronor på fiber, kylanläggning och system för strömförsörjning.
Anläggningen är placerad ett hundratal meter under berget Rennesøy, norr om Stavanger.
Bland kunderna märks konsultbolaget Atea.