Många företag har börjat utnyttja möjligheten att dela filer på nätet, exempelvis via Microsofts tjänst Skydrive som ju numera finns i en företagsanpassad version. För den som har lite större behov kommer nu tjänsten Cloud Integrated Storage som från början utvecklades av amerikanska Storsimple.

Magnus Lindkvist, ansvarig för Microsofts molntjänst Azure, säger att detta är ett av företagets mest spännande scenarier för Azure.

– Kombinationen av snabb lokal lagringskapacitet som sedan skalar ut till en oändlig kapacitet i molnet och som dessutom innebär att man endast betalar för vad man använder är något som är tilltalande för många företag, säger Magnus Lindkvist.

Med molnintegrerad lagring handlar det alltså inte om en renodlad lagringstjänst i molnet utan snarare möjlighet att komplettera lokal lagring med ytterligare kapacitet via en extern leverantör.

Magnus Lindkvist var tidigare Microsofts talesperson i säkerhetsfrågor och bedyrar att den nya modellen håller hög säkerhet.

– Som ett förflutat i säkerhetsdiskussionen så kan jag passa på att nämna att informationen som lagras i Storsimple och som i sin tur replikeras upp i molnet är krypterad med ett certificat som hanteras lokalt av informationsägaren.

Exakt vilka prisnivåer som kommer att tillämpas i Sverige är inte klart ännu men företrädare för Microsoft har tidigare meddelat att kunder som lägger 100 000 dollar på valfri Azure-tjänst kommer att få tillgång till 20 TB molnlagring.

På den svenska marknaden är det inledningsvis konsultbolaget Qbranch som fungerar som hårdvarupartner.