Computersweden.se träffar Spotifys cto Oskar Stål i samband med evenemanget Student Techfest – Spotify har bjudit in drygt 100 studenter från svenska it-utbildningar som under två dagar bland annat får lyssna på talare från Spotify och andra företag.

– Det är bra ur två perspektiv. Det är bra för oss som land att vi kan bidra till att få folk att bli lite mer inspirerade och fundera på hur de kan förändra världen med sina kunskaper. Om vi kan hjälpa till att inspirerar studenter hur de kan förändra världen är det något bra för Sveriges industri, säger Oskar Stål.

Mål nummer två är kanske inte särskilt överraskande, nämligen att i framtiden kunna locka till sig studenter från it-utbildningar som vill arbeta på Spotify.

– Genom att sprida budskapet om vad vi sysslar med och få folk att förstå vad det är vi gör så kan de studenter som tycker att det är spännande få reda på det och söka jobb här. Annars kanske de jobbar med något de tycker är mycket tråkigare, och det vore synd, säger Oskar Stål.

Spotifys tillväxt och ökade användarbas de senaste åren har lett till att företaget måste börja leta efter anställda som kan arbeta i ett företag med ”avancerad teknik i stor skala”, som Oskar Stål uttrycker det. Att hitta personer med de kompetenserna är lätt och svårt på samma gång.

– Det finns inte så många i Sverige som har jobbat med det förr och kan det här. Det gör det lättare för oss att anställa eftersom vi är ensamma i Sverige, men det är svårt att hitta någon som visar vägen. De sitter nästan bara i USA, säger Oskar Stål.

Delvis är det därför, säger han, som Spotify öppnat New York-kontor. Då kan de plötsligt konkurrera med USA-baserade företag som tidigare haft mycket närmare rent fysiskt till arbetskraften.

– Det är svårt för oss att anställa någon från andra sidan gatan som arbetat med en miljard människor på Youtube, säger Oskar Stål.

Musiktjänsten letar efter personer som är ”nyfikna och öppensinniga och tycker att nya infallsvinklar är spännande”. För att lyckas ska man inte heller vara rädd för att misslyckas, enligt Oskar Stål. Spotify arbetar ofta i grupp för att lösa problem som uppstår längs vägen – alla ska göra sitt.

– Vem som hämtar kaffe och vem som skriver kod spelar ingen större roll, så länge alla tjippar in sin del i det hela, säger Oskar Stål.

Huvudkontoret i Stockholm är dessutom utformad för att kunna arbeta i grupp, med flera små ”minikontor” finns tillgängliga för grupperna.

– Vi sätter ihop grupper av personer med olika kompetenser för att lösa problem. Vi har också ”war rooms”, som man inte kan boka, utan där kanske en grupp sitter i någon vecka eller månad för att lösa ett problem, säger Oskar Stål.