Flera undersökningar om arbetsmiljö visar på att kontorslandskap kan orsaka hälsoproblem för de anställda, som i sin tur leder till högre sjukfrånvaro och minskad produktion.

Ändå verkar det vara den vanligaste kontorstypen som utvecklas och byggs i dag.

Forskaren Susanna Toivanens har tagit fram en studie som visar att de dominerande aktörerna i byggandet av nya kontor är drivande i att utforma arbetsplatserna som kontorslandskap, eftersom dessa ger störst ekonomisk vinst.

– Min forskning visar att det bland beslutsfattare finns en kortsiktighet i hur man planerar och bygger. Det handlar mer om snabba affärer, hälsa och arbetsmiljö verkar inte vara av kommersiellt intresse, säger Susanna Toivanen i ett pressmeddelande.

Studien har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond som driver forskningssatsningen Flexit, med målet att öka utbytet mellan forskning och näringsliv. Susanna Toivanen, som själv varit placerad på NCC under studien, pekar på att det finns stora kommunikationsproblem mellan arbetsmiljöforskning och praktisk kontorsutveckling. Detta har gjort att de anställdas perspektiv glöms bort.

Susanna Toivanen menar att forskningen och facket måste inta en mer aktiv roll i dialogen med dem som planerar arbetsplatsernas utformning.

– De står vanligen lång ifrån varandra, men här finns nu goda möjligheter för ett samarbete, säger hon.