Nedskärningarna drabbar framför allt tv-divisionen, som har haft stora problem. Nedskärningen innebär en halvering av tv-divisionen, samtidigt som företaget planerar att stänga två av tre tv-produktionsenheter i slutet av året.

Enligt Toshiba har företaget förlorat en miljard dollar i divisionen under de senaste två åren. Toshiba drabbas bland annat av nedgången i efterfrågan på tv-apparater.

Läs mer på All things digital.