Just nu bygger SJ om sin it från grunden. Och det påverkar inte bara den egna verksamheten. I samband med strategibytet byts multisourcingspåret ut.

– I dag ligger driften hos Evry, applikationsförvaltningen hos CGI och helpdesk och arbetsplats hos Fujitsu. Så har vi en lång svans av andra leverantörer, som inom telefoni och liknande. Nu vill vi se en part som kan ta ett större helhetsansvar för det som vi lagt ut – drift, förvaltning, servicedesk och arbetsplats. Tanken är att de också ska hantera övriga förvaltningsavtal och hålla ordning på underleverantörer, något som vi gör själva i dag. De ska hålla ihop helheten, säger Björn Rosell, cio på SJ.

SJ har valt ut tio leverantörer och bjudit in dem till en dragning om it-inriktningen för framtiden och hur upphandlingen skulle genomföras.

– Vi har inte skickat ut en offert med hundratals skall-krav. I stället vill vi se deras best practice och deras standardprocesser. Vi vill ha deras fabrik.

Det öppna upplägget gör att det är svårt att slå fast hur omfattningen faktiskt blir till slut.

– Kanske får vi exempelvis in ett bra upplägg där telefonin inte ingår. Då får vi ta ställning till om det ändå är vårt att gå vidare på. Vi vet heller inte hur det slutliga upplägget slår mot vår egen it-avdelning. Kanske tas sånt vi gör internt över eller så får vi nya arbetsuppgifter, säger Björn Rosell.

Affären är värd flera hundra miljoner kronor per år men exakt hur mycket det landar på påverkas av den slutliga konstruktionen.

– Kontraktets värde beror lite grann på hur man skär kakan. I runda slängar handlar det om en kvarts miljard om året. Eller tresiffrigt i miljoner.

Hur många år kontraktet löper på är heller inte klart utan beroende av upplägget som väljs.

De tio som bjudits in består, enligt Björn Rosell, av några stora svenska leverantörer, några indiska och några av de stora globala. En har dock hoppat av.

– I november räknar vi med att korta listan och under andra kvartalet nästa år räknar vi med att skriva kontrakt. Vi ser framför oss en rätt snabb process.

Det måste vara svårt att göra en upphandling på det här sättet?

– Ja, det är det. Det är roligt men vi har samtidigt försvårat det för oss på det sättet. En orsak till att vi valt en så här öppen process är att när vår nya outsourcingleverantör tar över 2015 så kommer vårt stora förändringsarbete inte att vara klart. Då måste de kunna hantera det under en transformation och då är det viktigt att de har en tydlig bild av var vi är och vart vi ska.

Är det för att skapa ett starkare partnerskap som ni vill gå från flera leverantörer till en?

– Det handlar framför allt om att få kontroll. I dag spretar vår it-sourcing för mycket och det kostar för mycket. Samordning är dyrt, säger Björn Rosell.

Fakta

Under de senaste två åren har SJs ledning förnyats radikalt. Sju av de tio har kommit in i bolaget 2012 och 2013. Cio:n Björn Rosell rekryterades 2012 och är den första cio:n på SJ som sitter med i ledningen. Det stora förändringsarbete som nu pågår har påbörjats sedan den nya ledningen kom på plats.