Den senaste versionen av Symantecs State of Information Report ger vid handen att minst 20 procent av all företagsdata passerar surfplattor eller mobiltelefoner. För Sverige är siffran ännu högre. Frågan är då hur man ska undvika att skadlig kod sprids från mobila enheter in bakom brandväggarna.

De flesta leverantörer av antivirusprogram satsar numera även på versioner som fungerar för att skydda surfplattor och mobiltelefoner.

– Jag tror inte på traditionella antivirusskydd i mobilerna och vi har inte försett mobilerna med något extra skydd mer än det som finns inbyggt.

Det säger Peter Lindén, it-chef på Kemikalieinspektionen där man har väl utarbetade rutiner för hantering av de anställdas mobiltelefoner.

– Hos oss är det viktigt att kunna klassificera informationen och styra vad som får hamna på mobilen eller att ha möjlighet att från centralt håll kunna radera informationen från försvunna eller stulna mobiler.

Kemikalieinspektionens inställning är nog typisk för alla de svenska företag vars anställda i allt högre utsträckning använder telefonen som sitt viktigaste arbetsredskap. Enligt analysföretaget IDCs senaste rapport är det bara fem procent av alla surfplattor och smarta mobiler som skyddas med säkerhetsprogram. Då hjälper det inte att kommersiella leverantörer av antivirusprogram ständigt rapporterar om ökande hot just mot denna kategori av produkter.

Till Computer Swedens amerikanska systertidning CSO säger Gartners analytiker Dionisio Zumerle att antivirusprogram knappast fyller någon funktion på mobiltelefoner.

– Antivirusprogram ska nog mer ses som en reaktion än som en lösning på dessa problem och i många fall ställer de till mer skada än nytta, säger Dionisio Zumerle.

Skälet till det är att skadlig kod av det här slaget är så pass föränderlig att det blir helt omöjligt för programmen att hänga med i utvecklingen.

Det är en åsikt som delas av Forrester Researchs analytiker Tyler Shields, som särskilt pekar på att de signaturbaserade antivirusprogrammen är helt ineffektiva när det gäller möjligheten att stoppa okända virus.

– Dessa program kan bara stoppa kända hot. För att ett virusskydd ska vara effektivt krävs det att man utvecklar program som söker efter avvikande beteende, något som kräver lite av ett nytänkande.

Forrester Researchs analytiker sticker dock inte under stol med att skadlig kod är ett växande bekymmer och Tyler Shields säger att tillväxten av virus och annat otyg just nu är snabbare än i pc-världen.

– Ännu har vi dock inte sett tecken på några större angrepp riktade mot mobiler och skälet till det är att det fortfarande är så pass mycket lättare för angriparna att köra vidare på pc-spåret. Om jag får gissa dröjer det nog bara ett par år innan situationen blir den omvända.

Fakta

  • Säkerhetsföretaget Kaspersky har bara i år hittat 100 000 virus, trojaner och bakdörrar som inriktar sig på telefoner och surfplattor. 99 procent av dessa var skrivna för Android.
  • McAfee hade under första hälften av 2013 hittat lika många nya hot som under hela 2012, varav 17 000 under årets andra kvartal.
  • Gartners råd är att inte låsa sig vid antivirusprogram för mobiler utan i stället att se till att säkra de appar som de anställda använder. En modell är att man bygger upp en egen bas av företagsinterna appar samt använder säkra gateways för den mobila inloggningen.