Siffror från säkerhetsföretaget Nortons senaste rapport visar att svenskarnas vanor och upplevelser på internet på flera sätt utmärker sig från hur det ser ut globalt. Av 13 000 tillfrågade personer i 24 länder så svarade 39 procent att de inte brukar logga ut från sociala medier efter varje session, medan 51 procent av svenskarna brukar strunta i det. Nästan var tredje svensk, 30 procent av de tillfrågade, uppger också att de delat sitt lösenord med andra.

Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec, menar att vi börjat slappna av.

– Vi svenskar slarvar när det gäller säkerheten. Vi har en så hög teknisk erfarenhet att vi börjat slappna av. Dåliga vanor är något vi måste akta oss för.

Rapporten visar även att svenskar däremot inte råkat ut för nätbrott i samma utsträckning. Per Hellqvist menar att språkbarriären kan vara en bidragande faktor.

– Språkbarriären gör att vi lättare kan bedöma när mejl kommer från någon vi inte känner, i och med att mycket nätfiske fortfarande sker på engelska. Där får vi mycket gratis.

Något som däremot är på uppgång är antalet nätbrott som sker genom våra mobiler. Även där står svenskarna ut i statistiken. Hela 38 procent av de tillfrågade globalt uppger att de utsatts för nätbrott via sina mobiler det senaste året, medan blygsamma 15 procent av svenskarna drabbats. Per Hellqvist varnar dock för att det är en siffra som lär stiga framöver, även i Sverige.

– I förra årets undersökning var det endast 4 procent av svenskarna som hade drabbats av nätbrott i mobilerna, nu är det 15 procent. Det är en trend att våra smarta telefoner blir allt mer utsatta, och siffran kommer med all säkerhet stiga framöver.

Enligt Per Hellqvist är det Android-användare som har störst behov av att förbättra sitt säkerhetstänk, eftersom det är den plattformen som är mest utsatt.

– Android ligger helt klart i farozonen. Det finns mest skräp där. Låter man till exempel barnen installera appar eller använda enheten privat så utsätter man både sig själv och i förlängningen sitt företag för risker.

Per Hellqvist konstaterar att vi måste ta problemen på allvar innan Sverige når siffrorna på global nivå, eftersom vi har möjligheten att förbättra vårt säkerhetstänk i förebyggande syfte.

– Vi måste ta chansen att lära oss ett bra beteende medan vi har chansen, och det gäller i allt vi gör. Vi kan bli bättre på hur vi hanterar våra smarta telefoner och hur vi använder oss av sociala medier, säger Per Hellqvist.