Polisens rapporteringssystem Pust får mer kritik. Den här gången i en konsultrapport från EY, tidigare Ernst och Young. Rapporten är beställd av Rikspolisstyrelsen för att komplettera bilden som presenterades av en rapport från IBM tidigare i år. Och kritiken i den nya rapporten är ännu hårdare än i den tidigare.

Utredarna på EY kommer fram till att Pust, som bygger på Oracles Siebel, inte är lämpligt som utredningssystem för Polisen som systemet ser ut i dag. Rekommendationen är att börja om från början med en tydlig kravställning på vad ett utredningssystem ska klara av.

Polisen bekräftar i sett stort kritiken i den nya rapporten.

– Vi delar de flesta av slutsatserna i rapporten, säger Lena Tysk, chef för polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen och ansvarig för införandet av Pust.

På en punkt är hon oense med rapportskrivarna. I rapporten rekommenderas Polisen att stoppa utrullningen av det kritiserade systemet till fler polismyndigheter under tiden som det görs en analys av prestandaproblemen.

– Vi har gjort en annan bedömning och det finns skäl att fortsätta rulla ut systemet. Det ena är att det här gör att ärendena går snabbare till åklagaren och det andra är att vi redan har en stor del av verksamheten i systemet. Om vi gör förändringar i Pust så kommer det att vara över längre tid så vi behöver leva med den här delen under överskådlig tid, säger Lena Tysk.

Utrullningen ska vara klar under hösten. Däremot planerar inte Polisen att lägga till fler typer av brott till de som utreds med hjälp av Pust. Det betyder att det fortfarande handlar om enklare brott och om trafikbrott som hanteras i systemet.

Det är i linje med utredarna, som noterar att Polisen genom att avvika från standarden för Siebel gör det svårt att anpassa systemet för fler funktioner även i framtiden. Dessutom finns enligt EY ingen tydlig nytto- och kostnadsanalys som visar att Siebel skulle vara att föredra framför alternativa lösningar.

Polisen planerar att göra en ny kravställning på hela systemet, precis som rapporten förutsätter.

– Det kan vara så att vi behöver komplettera den lösningen vi har med annat, säger Lena Tysk.

Processen kan enligt henne komma att försena projektet ytterligare.

– En ny kravspec är inget vi gör på några månader, säger hon.

Även IBM-rapporten var beställd av Rikspolisstyrelsen och gav både polisens nya rapporteringssystem och polisen som beställare av it-system svidande kritik. Rapporten visade att polisen missat flera av de mål som satts upp med det nya Pust.

Bland annat påpekade IBM att systemet blir dyrt att uppdatera eftersom polisen gått ifrån de standarder som finns i Oracle Siebel som rapporteringssystemet bygger på. Rikspolisstyrelsen kritiserades också för att ha bristande rutiner när det gäller test. Den rapporten pekade också på att Polisen har haft svårt att kommunicera med de anlitade konsulterna från Accenture, Deloitte och CGI på grund av bristande kunskaper i engelska.

Enligt IBM-rapporten finns prestige och ovilja att förändra inom organisationen som lett till bråk internt på Polisen.

EY konstaterar samtidigt att Polisen inte involverat verksamheten tillräckligt, och att myndigheten borde använda projektledare som är oberoende från leverantörerna.