Google meddelade i går att företaget har investerat i den nya globala koalitionen A4ai (Alliance for Affordable Internet). Koalitionen som även backas av internetinnovatören Tim Berners-Lee har som mål att sänka priserna på internetåtkomst världen över, rapporterar IDG News.

Enligt siffror från International Telecommunication Union betalar hushåll i utvecklingsländer nästan en tredjedel av sin månadsinkomst för internetåtkomst i dagsläget. A4ai hoppas få ned den siffran till fem procent av snittinkomsten i dessa länder.

– Anledningen till den här koalitionen är enkel. En majoritet av världens befolkning har inte tillgång till internet, oftast på grund av att de inte har råd, säger Tim Berners-Lee i ett uttalande.

Google som är en av grundarna till A4ai kommer att bistå med både kapital och andra medel. Andra medlemmar inkluderar bland annat Microsoft, Yahoo, Cisco, UK Aid och US Aid.

För att få ned priserna hoppas koalitionen kunna sänka priserna på både internettariffer och utrustning samt gynna konkurrensen på dessa marknader. Arbetet kommer att dra igång i två till tre länder i år och kommer att inkludera minst tio länder innan slutet av 2015, det dock framgår det inte vilka länder det gäller.

Sverige är ett av länderna som deltar i projektet, enligt ett pressmeddelande från utrikesdepartementet.

"Regeringen har under lång tid betonat den betydelse som internet har för utvecklingen av demokratiska och ekonomiskt välmående samhällen och för att främja åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna. Alliance for Affordable Internet ger en ny plattform för Sverige att arbeta med dessa frågor i låg- och medelinkomstländer", skriver utrikesdepartementet.