HIT-bolagets namn: Uno Telefoni

Inriktning: Teleoperatör för företagsmarknaden - fast och mobil telefoni. Har en egen produkt i form av en operatörsoberoende växel som tjänst. Bolaget ombilades den 1 juli, när Uno Telefoni slogs ihop med Uno Trafik och Teledesign, alla med samma ägare.

Teknik: Växeln bygger på teknik från Telepo. Bästa televäxel som tjänst i Telekom idags test 2010. Produkten säljs på licens i Danmark.

Hajp: Sparsamt omtalat, men omskrivna av till exempel Techworld, Macworld och Telekom idag. Kunder som Folkpartiet och Tele2.

Omsättning 2012 (koncernen): 65,5 miljoner kronor

Omsättning 2011 (koncernen): 50,2 miljoner kronor

Grundat: 2004

Antal anställda: 30

Ort (huvudkontoret): Stockholm

Läs mer om HIT-bolagen på vår specialsajt!

Fakta

Computer Sweden gör för första gången i år en lista över Sveriges 50 hetaste tillväxtföretag inom it och telekom. Fram till den 19 november presenterar vi varje dag de nominerade företagen på computersweden.se. Artiklarna samlas på vår specialsajt. Här kan du också läsa om våra urvalskriterier, vår jury och den kommande prisutdelningen.