Livsmedelskedjan Ica väljer bort IBMs Notes för e-post och kalender. Koncernens 20 000 anställda i Sverige, Norge och Baltikum flyttas i stället över till Microsofts molntjänst Office 365.

– Vi ska bygga ett gemensamt system för mejl och samverkan för hela koncernen, säger Yngve Nivaeus som är it-chef på Ica.

I dag har Ica ett Notessystem för Sverige och Norge och ett för Baltikum. Det svensknorska systemet håller just nu på att föras över till Office 365.

– Vi började efter sommaren och alla svenska och norska användare ska vara klara i månadsskiftet november december, säger Yngve Nivaeus.

De anställda i Baltikum ska sedan flyttas in i det nya systemet under första kvartalet nästa år. Totalt rör det sig om drygt 20 000 användare i fem olika Ica-bolag som ska flyttas in i den nya molntjänsten. Användarna finns både ute i Ica-butiker och på koncernen centralt.

Företaget har funderat på molnalternativ under en längre tid.

– Vi började att titta på ett nytt system för e-post för tre år sedan. Då tyckte vi inte att marknaden för molntjänster var mogen. Nu tycker vi att den har mognat och att det finns substans i Microsofts molntjänst, säger Yngve Nivaeus.

Med Microsofts molntjänst är tanken också att Icas anställda på sikt ska få tillgång till videosamtal och dokumentdelning, funktioner som inte finns i det gamla Notessystemet i dag.

– Eftersom vi gör det här snabbt handlar det från början om en ett-till-ett-migrering av e-post och kalender, säger Yngve Nivaeus.

Inför bytet av system utvärderade Ica både Google Apps och Microsofts Office 365 som alternativ till Notes. Att det blev Office 365 och inte Google Apps beror bland annat på att Yngve Nivaeus bedömer att det ger en enklare migrering och kräver mindre utbildning av de anställda.

– Det är många som är vana vid Microsoft när de kommer från andra arbetsgivare till Ica och många är vana att använda Microsoft hemma, säger han.

Förutom att Microsofts molntjänst erbjuder fler funktioner räknar Ica med att sänka kostnaderna jämfört med dagens två Notesinstallationer.

Yngve Nivaeus räknar med att investeringen i migrering och utbildning av de 20 000 anställda ska vara intjänad på två år.

Han tror också att Microsoft är en bättre partner för framtiden än IBM.

– Marknaden för Notes minskar och då tror vi att Microsoft har mer muskler att utveckla sin plattform med de kommande åren, säger Yngve Nivaeus.

Fakta

  • 1995 köpte IBM Lotus Notes för 24 miljarder kronor.
  • För att hitta nya kunder till Notes har IBM försökt modernisera det med Notes Social Edition.
  • Analytiker på IDC uppskattar att IBM drog in 8 miljarder på Lotus Notes 2011, någon senare siffra finns inte eftersom IBM inte redovisar de intäkterna separat.