Om enkronaskonsulterna inte skulle levereras, då aviserar Kommentuschefen krafttag.

– Jag lovar dig, vi kommer att slänga ut leverantörer som systematiskt underlåter att leverera till utlovat pris. Det är ingen tvekan på den punkten. Vi har ingen anledning att jobba med leverantörer som inte står för vad de lovat, säger Thomas Idermark när han för första gången kommenterar enkronasbuden i SKI/Kommentus it-konsultupphandling.

Som Computer sweden tidigare berättat var det enbart timpriset som avgjorde vilka it-företag som blev utvalda som ramavtalsleverantörer i it-konsultupphandlingen. Resultatet: flera leverantörer skaffade sig topplaceringar genom att satsa på pristaktiska upplägg där timpriset för it-konsulter satts till bara en krona.

Bland de vinnande anbuden finns inte mindre än 374 bud på en krona eller noll kronor från totalt fyra företag.

– Vi vet också att konsulter inte kan leva på en krona i timmen. När vi frågade leverantörerna om saken inkom de med godtagbara förklaringar till varför de kan lägga så låga anbud. Då har vi inte lagliga möjligheter att förkasta anbuden, säger Thomas Idermark.

Vad händer om en kommun nu beställer hundra enkronaskonsulter på ett bräde för att exempelvis utföra enklare testning av programvara?

– Är det så att någon systematiskt vägrar att leverera det, då kommer vi att ta upp samtal med leverantören, säger Thomas Idermark.

Tittar man på hur enkronasbuden är uppbyggda ser man att en av leverantörerna genomgående utlovar konsulter för en krona i två av tre konsultkategorier. Och i samtliga 21 län. En annan leverantör utlovar i mer än 50 fall ett timpris på en krona även för specialistkonsulter med åtta–tolv års erfarenhet. Samtidigt som nybakade konsulter med mindre erfarenhet offererats till ett högt timpris.

Ska de kommuner som använder ramavtalet förvänta sig att alla de här enkronastjänsterna levereras?

– Ja, det förväntar vi oss.

Gör ni verkligen det?

– Ja. Om man inte levererar är det avtalsbrott.

Ni hade i stället kunnat svara att ni ser att detta är ett pristaktiskt spel, men att lagen hindrat er att göra något åt det. Varför argumenterar ni inte så?

– Jag har inte förnekat att den möjligheten finns. Alla vet att det inte är företagsekonomiskt rimligt att leverera för en krona. Vi kan inte heller bortse från möjligheten att leverantören räknat hem totalaffären. Leverantören vet att de flesta it-projekt kräver konsulter från flera kompetenskategorier.

– Du kan ta liknelsen med att bli erbjuden gratis vinterdäck vid köp av en ny bil. Alla vet att man inte kan leva på att ge bort vinterdäck, men för totalaffären kan det ändå vara ett fungerande upplägg för säljaren.

Går det resonemanget verkligen att tillämpa på just de här enkronasbuden, med tanke på hur de är uppbyggda?

– Jag vet inte det i dag. Låt oss se vad som händer. Det ska bli väldigt intressant att se. Vissa leverantörer förefaller dock att ha tagit en risk.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

  • It-konsulter för en krona i timmen och Iphone 4‑mobiler för bara 54 kronor. Den gemensamma nämnaren för dessa och andra liknande fantasipriser är att de blivit en allt mer vanligt förekommande vinnarformel bland leverantörer som deltar i den offentliga sektorns stora upphandlingar.
  • Computer Sweden har i en serie artiklar granskat upphandlingar där leverantörer lyckats vinna ramavtal genom att krydda sina anbud med häpnadsväckande låga priser. Det handlar oftast om ren och skär pristaktik, och de vet att produkterna i praktiken aldrig kommer att levereras.
  • De stora upphandlingsorganisationerna inom offentlig sektor, Statens inköpscentral och SKI/Kommentus, har inte lyckats stoppa pristrixandet. I SKI/Kommentus senaste it-konsultupphandling förekommer flera hundra enkronasbud från de vinnande ramavtalsleverantörerna.