Det är en lag på EU-nivå som gör att Sverige måste införa fingeravtryckskontroller för inresande personer från länder utanför Schengensamarbetet. Nästa år beräknas det att gränskontrollanter ska börja läsa av fingeravtrycken på personer med korttidsvisum, som reser från länder utanför Schengen. Fingeravtrycken ska användas för att kontrollera äktheten på visumet.

– Alla EU-länder kommer från oktober 2014 att omfattas av det här kravet. Alla som söker visum till Schengenländer kommer att få lämna ifrån sig sina fingeravtryck, och sedan kontrollerar vi dem vid gränsen, säger Johan Lönnqvist, kommissarie och införandeansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Fingeravtrycken sparas i EU-databasen VIS, Schengen Visa Information Systems, som innehåller uppgifter om personen som bär visumet och som Polisen gör slagningar mot. Fingeravtrycken samlas in på den ambassad där personen ansöker om visum. Dataägare i Sverige för VIS är Migrationsverket. Polisen får endast göra slagningar i gränskontrollsyfte, VIS får inte användas i något brottsbekämpande syfte.

– Man får inte ha misstanke om något brott, då får man inte använda visumregistret. Vi får inte i brottsbekämpningssyfte söka fingeravtrycksinformation, säger Johan Lönnqvist.

Men det kan bli en ändring på det i framtiden. Det finns en föreslagen lagändring om att brottsbekämpande myndigheter ska få ta del av fingeravtryck från VIS, i särskilda fall.

– Då kan man börja titta på att i särskilt grova brott med ett fängelsestraff på över tre år i straffskalan eller terroristbrott använda den information som finns, men i dagsläget får polisen inte använda informationen i annat syfte än gränskontroll. Vi tror att det här kan användas i ett fåtal fall per år. Det krävs en särskild granskning och EU-kommissionen ska kunna spåra vad vi gjort. Kraven är höga, säger Johan Lönnqvist.

Inom ramen för Schengensamarbetet ingår också systemen SIS och SIS II, som används vid gränskontroller och bland annat inkluderar information om brottsmisstanke och efterlysningar. Fingeravtrycksläsarna ska dock inte användas för att göra slagningar mot det registret, enligt Johan Lönnqvist.

– SIS hanterar efterlysningar och polisiär information. VIS är något helt annat och de är inte sammankopplade, säger han.

I upphandlingsdokumenten framgår dock att Polisen planerar att bygga ett gränssnitt även mot SIS-registret. Dessutom har Polisen i upphandlingen tagit höjd för att läsarna "i en nära framtid" ska kunna användas för att kontrollera EU-pass.

Sedan 2009 inkluderar alla svenska pass information om fingeravtryck. Vid gränskontroller skulle läsarna potentiellt kunna användas för att kontrollera äktheten på pass när en person passerar in i Schengen, och stoppa användningen av stulna och falska pass. De skulle också kunna användas för att införa snabbare gränskontroller, där verifieringen med hjälp av fingeravtryck ger kortare köer och snabbare flöden.

– Det är svårt att säga nu hur det skulle kunna se ut i dagsläget då lagstiftningen ännu inte är på plats

Enligt upphandlingsdokumenten räknar Polisen med att köpa in minst 210 fingeravtrycksläsare.

Fakta

  • Rikspolisstyrelsen sköter upphandlingen av fingeravtrycksläsarna, på uppdrag av sig själv, de 21 polismyndigheterna samt Kustbevakningen.
  • Upphandlingen är utlyst på EU-nivå och anbuden ska vara inne senast den 27 november.