Det är Amerikanska Backyard Brains som säljer elektroniken som behövs för att koppla upp en kackerlacka och styra den med hjälp av en Iphone-app. I paket ingår förutom den nödvändiga elektroniken även en levande kackerlacka. Den radiostyrda kackerlackan var från början ett projekt på Kickstarter och nu i november är det dags för leverans.

Idén bakom företaget är att lära ut mer om hur hjärnan fungerar. För att kunna kontrollera kackerlackans rörelser operaras silverelektroder in i djurets antenner. Tricket fungerar dock bara under några minuter innan kackerlackan lärt sig kompensera för de nya signalerna.