I Kina är sociala medier som Twitter och Facebook i stor utsträckning blockerade, utom i Macao och Hong Kong. Även den kinesiska motsvarigheten till Twitter, Sina Weibo, är i hög utsträckning utsatt för censuering.

Sveriges it-minister Anna-Karin Hatt befinner sig för tillfället i Kina, där hon bland annat talade om den svenska regeringens it-satsningar. Hon lade bland annat mycket fokus på den digitala agendan. Men hon tog också upp Sveriges ståndpunkt att ett fritt internet är nödvändigt.

– En global diskussion om internet måste utgå från att mänskliga rättigheter gäller såväl online som offline, sa hon i sitt tal på universitetet Tsinghua i Peking, som sändes live av Expressen.

I sitt tal tog hon upp exempel på länder där hon anser att det fria ordet hotas, som Iran och Pakistan. Hon nämnde inte Kina specifikt i det sammanhanget, men hon valde att illustrera sitt budskap med ett kinesiskt ordspråk.

– När vindarna blåser väljer vissa att bygga skydd, andra bygger väderkvarnar. Förändringens vindar blåser nu, på it-området, och de länder som bygger väderkvarnar kommer att vinna på det, sa hon.

Värt att notera är att Kina har rapporterats börja tillåta sociala medier i en frihandelszon i Shanghai, något som South China Morning Post har skrivit.