Ett mjukvarufel i serverplattformen som först inte gick att felsöka låg bakom haverierna i journalsystemet Take Care i Stockholmsvården i början av sommaren. Det finns dock inga uppgifter om att några patienter ska ha kommit till skada. Det framgår av slutrapporten från Stockholms läns landsting.

Första gången det small var den 11 juni. Då startade produktionsservern om utan varning. Allt frös och det gjorde att det inte kom någon minnesdump som normalt ska produceras och som används för felsökningen. Återställningsarbetet tog sex timmar. På kvällen ändrades några parametrar för att vara säker på att en minnesdump skulle produceras om samma sak hände igen. Och det gjorde det.

Bara en vecka senare var det dags igen och denna gång tog det fem timmar att få upp allt. Men denna gång producerades en minnesdump och analyserna av den visade på ett mjukvarufel i serverplattformen som nu är åtgärdat.

Under tiden systemen låg nere ska det också finnas en läskopia så vården ska kunna se journaler och annat. Inte heller den fungerade som den skulle eftersom servern belastades för hårt.

– Lärdomen är att fel kan inträffa men att det viktiga är att komma upp så snabbt som möjligt, säger Susanne Bayard, it-direktör i Stockholms läns landsting.

– Därför är det viktigaste just nu att se till att prestandan i läskopian ökar och att få ner tiden för återställningsarbetet. Vi räknar med att vara klara med det arbetet under oktober.
Medan arbetet med att rusta för kommande driftavbrott pågår har utvecklingsarbetet stått stilla. När det kan komma igång igen är oklart.

– När det arbete vi håller på med nu är klart får vi ta upp det med styrelsen.

I slutrapporten konstateras att de tekniska och processmässiga bristerna som nu åtgärdas för kortsiktiga förbättringsåtgärder för att säkerställa tillgängligheten till det gemensamma journalsystemet innebär högre kostnader för de vårdgivare som medverkar i Samverkan Take Care.

Susanne Bayard slår fast att det inte är hållbart att ha ett så komplext system som i dag i framtiden.

– Vi måste fundera på hur vi ska ha det i framtiden och få fram en strategi kring hur det ska se ut om fem år. Där arbetar vi redan ihop med Västra Götalandsregionen och Skåne och det arbetet måste intensifieras.