HIT-bolagets namn: Headweb

Inriktning: Hyrfilm på nätet. Marknaden började mogna 2010 och bolaget har sedan dess vuxit kraftigt. Bolaget är it-tungt och har en egenutvecklad teknik. Marknaden har dock blivit mycket konkurrensutsatt av bland andra Netflix inträde på scenen och Headweb har gjort förluster under de senaste åren.

Teknik: Det finns många liknande tjänster och konkurrensen är hård. Men Headwebs tekniska plattform är egenutvecklad och de har ett stort gäng som sitter och jobbar med den.

Hajp: De är visserligen väldigt omskrivna men det är ofta i generella termer om hyrtjänster på nätet.

Omsättning 2012: 21,8 miljoner kronor
Omsättning 2011: 14,1 miljoner kronor
Grundat: 2006
Antal anställda: 13
Ort (huvudkontoret): Stockholm

Läs mer om HIT-bolagen på vår specialsajt!

Fakta

Computer Sweden gör för första gången i år en lista över Sveriges 50 hetaste tillväxtföretag inom it och telekom. Fram till den 19 november presenterar vi varje dag de nominerade företagen på computersweden.se. Artiklarna samlas på vår specialsajt. Här kan du också läsa om våra urvalskriterier, vår jury och den kommande prisutdelningen.