Konkurrensverket är medvetet om problemet med enkronaskonsulter och intresserar sig för frågan. Myndigheten uppger att det är möjligt att göra anmälningar i de fall någon part anser att det har skett någon överträdelse mot upphandlingsreglerna.

Däremot saknar verket anmälningar som är tydliga och som har den substans som är nödvändig för att gå vidare med en egen granskning. Sådana anmälningar efterlyses:

– Det här kan falla inom ramen för både konkurrens- och upphandlingsreglerna. Förutsättningarna för att det ska vara intressant för oss att granska är att en konsult exempelvis frångår villkoren. Det kan handla om att inte leverera enligt de priser som står i upphandlingen eller om man levererar andra konsulttjänster, säger Malin de Jounge, som är biträdande avdelningschef på avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling på Konkurrensverket.

Hon uppger att Konkurrensverket har läst om och intresserat sig för de enkronasbud som CS har skrivit om.

– Just nu har vi inte fått några indikationer på att det finns aktörer i upphandlingarna som inte har för avsikt att följa avtalen, men vi vill gärna ha information om så sker, säger Mailn de Jounge.

Frågan är om det är allvarligt menade bud eller taktiskt lämnade sådana. Ett exempel på intressanta ärenden skulle vara om konsulten fakturerar helt andra belopp än de som varit med i anbuden.

– Ett problem är ofta att de organisationer som utnyttjar ramavtalen för att göra beställningar inte alltid har koll på vilka avtalsvilkor som gäller och antar att det är möjligt att justera priserna.

Det går att förändra avtalen, men bara om det sker enligt avtalsvillkoren i upphandlingen, eller om det sker på grund av att något oförutsett eller opåverkbart händer.

– I mångt och mycket är det här en kompetensfråga. Upphandlande myndigheter måste ha rutiner så att det inte går att göra beställningar utan att det sker i enlighet med gällande avtal.

Ett exempel som hon ger är ett system i Norrbotten för inköp av livsmedel där datorsystemet är gjort så att det inte går att göra beställningar utan att det sker i enlighet med upphandlade villkor, det är alltså en fråga som,e-handelssystem kan lösa i viss mån.

– Visst är konsulter speciella och det kan vara svårt att lägga in sådana restriktioner, men det går att göra beställningarna stramare så att går att följa om man antar att priset blir dyrare. Men det har inte skett något som vi kan se som överträdelse, men frågan om det kan handla om strategisk budgivning kan vara intressant.

Fakta

Computer Sweden har i en serie artiklar granskat upphandlingar där leverantörer lyckats vinna ramavtal genom att krydda sina anbud med häpnadsväckande låga priser.

Mirakelpriserna handlar i de allra flesta fall om ren och skär pristaktik. Leverantörer vet att produkterna i praktiken aldrig kommer att levereras.