I början av oktober lämnade Försvarsmakten in sin så kallade perspektivstudie till regeringen. Det handlar om en omvärldsanalys där Försvarsmakten identifierar ett antal områden där utvecklingen påverkar försvarets verksamhet. It-frågorna får stor plats, bland annat tar Försvarsmakten upp utmaningar inom big data och sociala medier.

Det som sticker ut är att Försvarsmakten för första gången talar om behovet av "offensiva verkansmedel" i "cybermiljön". I klartext betyder det att försvaret vill ha möjlighet att genomföra it-attacker som en del av cyberförsvaret.

Enligt Försvarsmakten får "offensiv cyberförmåga" en ökad betydelse på framtida stridsfält och den tekniska utvecklingen blir central för hur stridskrafterna utvecklas. Försvaret konstaterar också att flera stater utvecklar offensiv förmåga i cybermiljön, och att även icke-statliga aktörer kan skaffa sig förmågan.

Dessa förmågor kan enligt Försvarsmakten användas dels för att bedriva underrättelsearbete, dels för att slå ut eller hindra förband eller system. "Försvarsmakten måste kunna hantera att sådan förmåga används", står det i rapporten.

Framtida militära operationer kan enligt försvaret genomföras i kombination mellan traditionella militära medel och cybervapen, vilket innebär att nya förband och system bör dimensioneras "för att kunna utnyttja cybermiljön optimalt" men även för att kunna verka även om det förekommer it-störningar.

"Enbart cyberattacker kan endast uppnå begränsade effekter. För större effekt är det troligt att cyberattacker kombineras med verkansmedel i andra operationsmiljöer", skriver Försvarsmakten.

Slutsatsen är att Försvarsmakten behöver en "trovärdig och användbar" operativ förmåga i alla typer av cyberkonflikter. Detta genom ett "dynamiskt cyberförsvar" för det defensiva skyddet mot attacker och störningar. Det dynamiska cyberförsvaret bör sedan kompletteras med "offensiva verkansmedel", det vill säga förmåga att genomföra till exempel it-attacker.


Computer Sweden har laddat upp en annoterad version av Försvarsmaktens perspektivstudie, som du kan ta del av här. Klicka på fliken "Notes" för att hitta de relevanta passagerna om offensiva it-angrepp.