En man får reda på att it-systemet på jobbet ska bytas. Till sin familj säger han ”jag ska pensionera mig om åtta år - kan jag bluffa så länge”.

En mänsklig och sorglig bild av hur det är ställt med it i arbetslivet som berättades som en start på en konferens i Stockholm kring hur facken kan arbeta med digital arbetsmiljö.

Konferensen anordnades av regeringens Användningsforum för att sätta ljuset på de dåliga systemen i arbetslivet. De tas sällan fram i samarbete med medarbetarna, de innebär att personer med funktionsnedsättning stängs ute och trots att arbetsmiljölagen skulle kunna användas för att tvinga fram förbättringar görs det sällan.

Uppgivenheten som den inledande historien ger prov på är ett av problemen för att få bukt med de illa fungerande systemen som många har på sina jobb.

– Vi måste hylla felen, säger Ulf Martinsson, huvudskyddsombud på Norrbottens läns landsting.

– Det måste bli rätt att säga att man inte kan, det får inte vara skämmigt. Sedan kan vi sortera felen och systematisera dem och på så sätt kommer vi framåt.

I dag är it ofta en bortglömd del av arbetsmiljön.

– Vi har till stor del blivit av med buller och tunga lyft men när det gäller it har vi ett långt arbete framför oss, säger Jonas Söderström, konsult på användbarhetsbyrån Inuse och medlem i Användningsforum som också skrivit boken Jävla skitsystem.

När arbetsmiljön utvärderas finns sällan teknikstressen ens med.
I en uppsats i kognitionsvetenskap från Högskolan i Gävle konstaterar Annika Thorner att bara två av de 25 verktyg som finns för att utvärdera arbetsmiljö i dag tar hänsyn till teknikstress.

– Det är ont om verktyg för att utvärdera problemen, de saknar frågor kring stress kopplat till it-systemen. De två verktyg som har med den delen används sällan i praktiken, säger Annika Thorner.
I sitt uppsatsarbete har hon därför själv tagit fram ett verktyg, Udipa, med specifika frågor kring it-miljön som kan kopplas till de andra verktygen.

Stefan Johansson från Funka Nu pekar på att även om enskilda system fungerar bra så kan det sammantaget ändå bli en dålig it-miljö.

– Om man leker med tanken att alla systemen skulle bedömas som användbara var för sig så kan det ändå bli kognitivt svårt när vi ska arbeta med dem parallellt eftersom de inte är koordinerade sinsemellan, säger han.

– Det kan handla om olika kortkommandon exempelvis. I dag har vi en tendens att titta på varje system för sig och inte helhetsbilden. Vi ställer inte krav på ett nytt system att de ska fungera på ett liknande sätt som de vi redan har.

Jonas Söderström om digitala arbetsmiljöer och när vi ska sluta svära över dem.