Börsnoteringen förutspås bli en av de hetaste i år och beräknas dra in flera miljarder dollar i riskkapital till den sociala mediejätten.

Företaget ska listas under symbolen TWTR, skriver Twitter i en inlaga till den amerikanska finansinspektionen. Ännu är varken aktiepris eller datum för listningen bestämda. Företaget presenterar samtidigt bokslutssiffror för de senaste månaderna, där tillväxten minskar betänkligt.

Samtidigt minskar tillväxten i användarbasen, till 39 procent under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period. Under motsvarande period i fjol låg tillväxten på 44 procent.

Samtidigt går företaget med 64 miljoner dollar i förlust, vilket är tre gånger mer än motsvarande period i fjol. Förlusten beror på ökade investeringar i försäljning och marknadsföring, samt forskning och utveckling. Antalet användare ökade per månad från 167 miljoner till 231 miljoner. Företagets mål att komma upp i 400 miljoner användare har därmed tonats ned.

Omsättningen i Twittes bokslut ökar med 105 procent, vilket är samma tillväxttakt som i fjol. Totalt omsatte företaget 169 miljoner dollar, vilket är närmast en fördubbling.